Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 2010

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 2010

Bůh je mír a vaše naděje


 

Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 2010

Drahé děti! Dívám se na vás a vidím ve vašem srdci smrt bez naděje, neklid a hlad. Není modlitby ani důvěry v Boha, proto mi Nejvyšší dovoluje, abych vám přinesla naději a radost. Otevřte se. Otevřte svá srdce Božímu milosrdenství a On vám dá vše co potřebujete a naplní vaše srdce mírem, protože On je mír a vaše naděje. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Jsme v době adventní, v době naděje a očekávání narození našeho Spasitele. A právě v tomto čase slyšíme poselství Blahoslavené Panny Marie, která nás vidí svým mateřským pohledem a vidí naše srdce naplněná temnotou, smrtí a beznadějí. Můžeme pomyslet, že to není náš momentální stav srdce. Můžeme myslet, že to Panna Maria myslí na někoho jiného a nás že se to netýká. Ale věřím, že jsme všichni, více či méně zažili nebo zažijeme takové chvíle beznaděje. A chvíle beznaděje jsou chvílemi zoufalství a temnoty. To je stav, že člověk cítí, že nemá zem pod nohami a nemá pevnou oporu o kterou se může opřít. Zážitky a pocity vnější a vnitřní tísně známe všichni. Existuje v nás touha a vnitřní přesvědčení, že všechno v životě musí jít hladce, že musíme mít úspěch, být zdraví a nemít žádné veliké problémy. Přesto prožíváme, že skutečnost je jiná a jsme v nebezpečí, že ztratíme víru a naději.

Radost i naděje, kterou nám Panna Maria chce přinést není obyčejný lidský postoj optimizmu.

Jediný a skutečný důvod naší naděje je Ježíš Kristus. On je naděj Izraele a naděj světa. Panna Maria je ta, která svým „ano“ samotnému Bohu otevřela bránu našeho světa. Tak se tisíciletá naděje usídlila mezi námi a stala se skutečností.

Otevřte svá srdce Božímu milosrdenství... On je mír a naděje vaše – říká nám ve svém poselství Královna míru. Jedinou a pravou naší naděje může být jedině Bůh. Náš Bůh nás miloval a miluje do konce. Přišel, abychom měli život, a abychom ho měli v hojnosti. Život, který nám Bůh slíbil je život věčný. V evangeliu podle Jana nám Ježíš sám vysvětluje, jaký je to život: „A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista“ (J 17,3). Poznat toho, který dává život, který je zdrojem života a vstoupit do vztahu s Ním, znamená okusit a mít život v plnosti a všechno, co potřebujeme pro život.

Papež Benedikt XVI. k nám ve své encyklice „Spe salvi“ mluví o místech na kterých se učí naději: „První a základní místo učení se naději je modlitba... modlit se neznamená odejít ze scény dějin a stahnout se do soukromého koutku štěstí. Když se správně modlíme, dochází v nás k vnitřnímu pročištění, tím se stáváme otevření pro Boha a tak i pro lidi.“ Zdrojem naděje je modlitba. A modlitba nutně vyžaduje bdělost. Modlit se není snadné. To tvrdí všichni učitelé modlitby, jak ti z minulosti tak i současní. Na modlitební ovzduší má vliv způsob myšlení, styl života, prosazování hodnot. Všímáme si jak je svět hlučný, přespříliš zaměstnaný, rychlý, prosycený spotřební mentalitou a jako takový nevhodný pro modlitební zážitky. Zvláště dnes není snadné se modlit.

Naše nebeská Matka nám říká jaké jsou následky nedostatku modlitby a důvěry v Boha. Je to smrt bez naděje, nepokoj a hlad. Panna Maria, která zažila radost setkání s Bohem skrze anděla Gabriela, stejně tak slyšela prorocká slova o meči bolesti a utrpení, které postihne ji a Božího a jejího Syna Ježíše. Ani v nejtěžších chvílích jejího života na Kalvárii u paty kříže v mateřském srdci Mariinu nezemřela naděje. V Mariině srdci byla hlouběji než utrpení, které prožívala, vtištěna slova anděla: Neboj se Mariio.

Dovolme naší Matce, Královně Míru, aby nás vedla za ruku k Ježíšovi, novorozenému Králi Míru, abychom i my sami mohli prožít nové narození, která nám Pán chce darovat i o těchto vánocích.

Modleme se: Obracíme se k Tobě, Matko naše, s důvěrou a modlitbou. Chceme obrátit svůj pohled srdce a víry k Tobě, která nám přicházíš. Ale ještě více chceme dovolit, aby nás Tvůj pohled ozářil a pronikl. Chceme dovolit, abys na nás, Matko, pohlédla, aby se naše pohledy setkaly. Poznej naše srdce a vypros nám statečnost, abychom se setkali v hlubině sami se sebou. Do Tvých rukou a do Tvého Neposkvrněného Srdce chceme vložit svoje Srdce. Uč nás, Ty Mario, věřit a doufat proti veškeré naději i v nejtěžších chvílích našeho života, abychom nikdy neztratili naději v Boha, který je naše jediná jistota a pevnost. Prosíme Tě, Mario, zvláště v této adventní době za všechna srdce, která jsou v temnotě a zoufalství. Odevzdáváme Ti všechny rodiny. Navštiv je jako jsi navštívila svoji příbuznou svatou Alžbětu. Ať se i jejich srdce zaradují jako se zaradovala svatá Alžběta a zajásala radostí: Jak to, že mám takovou milost, že ke mně přichází Matka mého Pána. Ať se na Tvoji přímluvu uskuteční i naše duchovní rození a znovuzrození, které potřebujeme a po kterém toužíme.

Amen.

Meditaci nad poselstvím napsal: fra Ljubo
1.12.2010


Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]