Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. září 2010

Drahé děti! Dnes jsem s vámi a všem vám žehnám svým mateřským požehnáním míru a povzbuzuji vás, abyste ještě více žily svůj náboženský život, protože jste ještě slabí a nejste pokorní. Povzbuzuji vás, dítka, abyste méně mluvili a více pracovali na svém osobním obrácení, aby vaše svědectví bylo plodné. A ať váš život bude neustálá modlitba. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství

25. srpen 2010 (Měsíční)
2. říjen 2010 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte