Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. června 2010

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. června 2010


 

Poselství z Medžugorje, 25. června 2010

Drahé děti! S radostí vás všechny vyzývám, žijte moje poselství s radostí. Jenom tak budete moci být, dítka, blíže mému Synu. Já vás chci všechny vést jenom k Němu a v Něm najdete pravý mír a radost svého srdce. Všem vám žehnám a miluji vás nesmírnou láskou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Tady na zemi jsme radostní v naději, a v nebi budeme radostní z vlastnění, protože 'Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.' (1Kor 2,9).

Poselství

Blahoslavená Panna Maria k nám o tomto devětadvacátém výročí svých zjevení přišla radostná a s radostí nás volá k radostnému prožívání svých zjevení.

Odkud přichází ta radost? Poslední zdroj radosti je Bůh, Nejsvětější Trojice. Svatý Ljudevit Grignion z Montfortu nás učí, že „Blahoslavená Panna Maria je svatyně a místo spočinutí Nejsvětější Trojice, kde se Bůh nachází podivuhodnějším a božštějším způsobem než na kterémkoli jiném místě vesmíru.

Radost, která vychází z Mariina srdce se zakládá na jejím zážitku popsaném v „Magnifikat“ – Velebí má duše Pána, neboť veliké věci mi učinil ten, jenž jest mocný. Bůh vykonal veliké věci. Jak může tato radost i nás zachvátit? Tím způsobem, že nikdy nezapomeneme veliké skutky, které i nám Bůh učinil. Ne jen v dějinách Církve, ale i v současnosti, jak v Církvi, tak i v našem osobním životě. Radost z Božího působení se může zmocnit i nás skrze vzpomínky, protože vidíme mocné skutky, které Bůh vykonal pro nás v minulosti.

Když se zadíváme na těch dvacet devět roků Mariiných zjevení a její přítomnosti, máme opravdu za co být vděční Pánu. Maria se raduje z tolika milostí, které Bůh skrze ní udělil tak mnohým srdcím a duším. Raduje se z tak mnohých obrácení, uzdravení duší a z množství těch, kteří nalezli světlo v temnotě. Mateřským pohledem hledí na každé srdce, které uvěřilo jejím slovům a tak našlo cestu k setkání s Ježíšem Kristem. Panna Maria se raduje i z toho co má Bůh v úmyslu učinit. Ten druh radosti Maria zažila při setkání s Alžbětou. Při jejím pozdravu Alžbětě tryskala radost, která způsobila, že zajásala matka i dítě, které se má narodit. A přes všechny těžkosti a trápení, které prožíváme, musíme otevřít oči, abychom poznali to, co Bůh skrze Marii v Medžugorji i dnes koná v Církvi v srdcích věřících. A nakonec bude smazán každý lidský čin, jenom ne ten, který byl současně i Boží. je potřeba umět čekat, mít trpělivost, jako Bůh dokáže čekat a mít trpělivost s námi a s lidstvem.

Víme, že Království Boží přišlo k nám v Ježíši Kristu, ale ještě se neuskutečnilo ve své plnosti. Stejně tak je to i s radostí. Zde na zemi jsme radostní v naději a v nebi budeme radostní ve vlastnění. Jak je psáno: 'Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.' (1Kor 2,9). V současném životě žijeme radost očekávání toho, co nám Bůh připravil. Proto mysleme na to, co nás čeká, na onu nekonečnou naději, kterou v sobě nosíme.

Velký je rozdíl mezi přirozenou lidskou radostí a křesťanskou radostí. Lidská radost netrvá stále. Za každou lidskou radostí se skrývá strach, že skončí. Každá lidská veselost je překryta zármutkem. Křesťanská radost je plná a konečná, ona je „plodem Ducha“. Křesťanskou radost nemůže uhasit ani utrpení. Radost působí na hlubší úrovni než na jaké působí utrpení. Kříž a utrpení nám pomáhají chápat povahu křesťanské radosti. Kříž drží křesťanskou radost, aby byla „střízlivá“. Jak říkal sv. František Assiský: „V utrpení se zkouší dokonalá radost!“ Nepřítel radosti není trápení a utrpení, ale egoizmus, uzavření se do sebe sama, kroužení kolem sebe samých. Maria je Matka radosti, ale byla i Matkou bolesti u paty Kristova Kříže na Kalvárii. Z ní vyzařuje radost, protože svoji bolest a utrpení sjednotila s Kristovým. Utrpení samo o sobě nevykupuje, ani nás nevede k radosti. Jen tehdy, když svoje utrpení sjednotíme s Kristovým, zakusíme jeho vykupitelské působení. Dovolme Panně Marii, aby nás dovedla k Ježíši Kristu, prameni pravého míru a radosti.

Modlitba (Blahoslavená Matka Tereza)

Moje přelíbezná Matko, daruj mi svoje srdce,
tak krásné, tak čisté, tak neposkvrněné,
tak plné lásky a pokory,
já jako ty Ježíše přijímám
a jeho dále druhým předávám.

(píše: fra Ljubo , 1.7.2010)

Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]