Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2010

Drahé děti! V tomto čase, kdy se zvláštním způsobem modlíte a žádáte moji přímluvu, vybízím vás, dítka, modlete se, abych vám skrze vaše modlitby mohla pomoci, aby se co nejvíce srdcí otevřelo mým poselstvím. Modlete se na moje úmysly. Já jsem s vámi a přimlouvám se před svým Synem za každého z vás. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství

2. duben 2010 (Mimořádná)
2. květen 2010 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte