Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. března 2010

Drahé děti! I dnes vás všechny chci pozvat, abyste byli silní v modlitbě i v momentech, kdy vás přepadnou zkoušky. Žijte v radosti a pokoře své křesťanské povolání a svědčte všem. Já jsem s vámi a všechny vás nosím před svého Syna Ježíše a On vám bude síla a podpora. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
18. březen 2010 (Roční)
2. duben 2010 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte