Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. ledna 2010

Drahé děti! Ať vám tento čas bude časem osobní modlitby, aby tak ve vašich srdcích rostlo semeno víry a ať vzroste v radostné svědčení druhým. Já jsem s vámi a všechny vás chci povzbudit: Rosťte a radujte se v Pánu, který vás stvořil. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
2. leden 2010 (Mimořádná)
2. únor 2010 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte