Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. září 2009

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. září 2009

Obrácení – radost – věčnost


 

Poselství z Medžugorje, 25. září 2009

Drahé děti, s radostí usilovně pracujte na svém obrácení. Obětujte všechny své radosti i žalosti mému Neposkvrněnému srdci, abych vás mohla všechny vést ke svému předrahému Synu, abyste v jeho srdci nalezli radost. S vámi jsem, abych vás poučovala a vedla k věčnosti. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

„Drahé děti! S radostí vytrvale pracujte na svém obrácení.“

Není vždycky snadné pracovat na vlastním obrácení. Často jsme slepí k vlastním chybám a mnohem lépe vidíme, co by bylo potřeba měnit na druhých lidech. To ukazuje i vzrůstající honba za kritikou. Což Ježíš neříká: „Proč vidíš tříšku v oku svého bratra a trám ve vlastním oku nevidíš?“ (Mt 7,3) Právě proto bychom se měli stále modlit o světlo Ducha svatého, abychom dostali jasné poznání, v čem se potřebujeme obracet, abychom získali jasné poznání v čem máme začít jinak uvažovat. Protože každý hřích, každá náklonnost k hříchu zotročuje naši duši, jsme šťastní, když řetězy spadnou a když můžeme svobodně kupředu. Všichni jsme se radovali, když 15. září 2009 kardinál dr. Christoph Schönborn na závěr modlitebního setkání za mír s Marijí Pavlovićovou – Lunetti vešel do přeplněné vídeňské katedrály a přednesl svoje slova ke shromážděným: „Je to veliký dar, že Matka Boží chce být tak blízko všem svým dětem! Ona to ukázala na tolika místech ve světě a již dlouhou řadu roků projevuje zcela zvláštním způsobem svoji blízkost v Medžugorji. Můžeme být vděční Pánu, že prostřednictvím své Matky v těchto téměř 30 letech tolik lidí odvedl k Boží lásce, že jim ukázal svoji lásku a že tak mnozí zažili zhojení ran a obnovu. Při zpovědi mohli odhalit lásku k Eucharistickému Pánu a díky jeho Matce i lásku k ní. Usmíření v rodinách, uzdravení z drogy, závislosti a dalších břemen, jsou její úmysly.

Je velikým znamením naší doby, že se Maria tak konkrétně, z takové blízkosti a tak prostě, stará o svoje děti a pobývá mezi nimi… Ukažte co jste přijali a co stále přijímáte zde a prostřednictvím milostí v Medžugorji. Ukažte to a předávejte druhým.“

Obrácení nenastává najednou a ne jednou provždy. Cestou svatosti se nejezdí na pětku. Proto nás Panna Maria vyzývá k vytrvalosti. Ježíšovi je potřeba stále znovu slibovat, že se budeme snažit, i kdybychom neuspěli vždycky tak jak bychom chtěli. Jestli vynaložíme úsilí, Pán přijde a pomůže nám, abychom dosáhli úspěchu. Svatý Jakub apoštol má pravdu, když říká: Buďte tedy, trpěliví, bratři, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. (Jak 5)

„Obětujte všechny svoje radosti a žalosti mému Neposkvrněnému Srdci, abych vás mohla všechny vést svému přemilému Synu, abyste v jeho Srdci nalezli radost.“

Je zcela přirozené, že dítě své matce vypráví všechno co prožívá a ona že k němu mluví slovy útěchy a radosti. Stejné je to i s námi, když své dobré, nebeské Matce řekneme všechno co nás bolí, všechno co se nám děje. Ona nám bude stále projevovat svoji péči a bude se nám snažit pomáhat. Všechno co má v srdci, si Ona neponechává pro sebe, ale předává to svému Synu, protože On je cílem všeho lidského úsilí.

Ježíš ve Fatimě řekl Lucii: „Je mojí velikou touhou, aby se šířila pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Mariinu, protože je to Srdce plné lásky, magnet, který přitahuje všechny ke mně, ono je ohniště, které po celé zemi šíří paprsky mého světla a mé lásky a nevysychající pramen ze kterého se na zemi vylévá čistá voda mého milosrdenství“. Panna Maria nám řekla 25. srpna 2000: „Chci se s vámi rozdělit o svoji radost. Ve svém Neposkvrněném Srdci cítím, že je mnoho těch, kteří se mi přiblížili a ve svých srdcích zvláštním způsobem nosí vítězství mého Neposkvrněného Srdce, modlíce se a obracejíce se.“

Zasvěťme se Neposkvrněnému Srdci Mariinu a skrze její Neposkvrněné Srdce i Srdci Ježíšovu, jak nás to učí Matka Boží: „O, Přečisté Srdce Mariino, přeplněné láskou, ukaž nám svoji lásku. Plamen Tvého Srdce, o Maria, ať sestoupí na všechny lidi. Vtiskni do naše srdce svoji lásku ať po Tobě toužíme. Bezmezně Tě milujeme, o Maria, dobrotivá a pokorná srdcem, pomoz nám, když zhřešíme. Dej ať podle Tvého přečistého a mateřského Srdce jsme uzdraveni od všeho čím onemocněla naše duše. Dej ať stále hledíme na dobrotu Tvého mateřského Srdce a ať se skrze plamen Tvého Srdce obrátíme. Amen. (28. 11. 1983)

„S vámi jsem, abych vás poučovala a vedla k věčnosti. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“

Jak je důležité v dnešním chaosu různého myšlení, v supermarketech světonázorů, neztratit cestu s Ježíšem a Marií k nebi! Maria nás nadevšechno miluje a svým Neposkvrněným Srdcem nás vede k Ježíšovi. Modleme se stále ke své nebeské Matce! Díky Ti, nejdražší Matko, že nás vedeš cestou k věčné slávě!

O Maria, nejdražší Matko, když slyšíme slovo obrácení snadno pomyslíme na těžké a nejtěžší hříchy druhých lidí a velmi často zapomínáme jak bezstarostně si my sami žijeme a jak málo myslíme na Tebe a na Boha, našeho Otce. Vypros nám, o Matko, milost, abychom poznali, že vnitřní obrácení musí být trvalý proces v nás. Rádi budeme přinášet Tvému Neposkvrněnému Srdci svoje radosti a žalosti, abys je Ty přinášela Ježíšovi svému Synu a našemu Pánu. Ježíši, dej ať ve Tvém Srdci najdeme hlubokou radost. Matko Boží, nauč nás všechno konat z lásky k Tobě a k Ježíšovi, abychom dosáhli věčné slávy.

Dr. Johannes Gampert


Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]