Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2009

Drahé děti! Dnes vás všechny vyzývám, abyste se modlily za mír a abyste o něm svědčily ve svých rodinách, aby se mír stal nejvyšším pokladem na této zemi bez míru. Já jsem vaše Královna míru a vaše matka. Chci vás vést cestou míru, který přichází jenom od Boha. Proto modlete se, modlete se, modlete se. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství

2. duben 2009 (Mimořádná)
2. květen 2009 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte