Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. března 2009

Drahé děti! V tomto jarním čase, kdy se vše probouzí ze zimního spánku, probuďte i vy své duše modlitbou, aby byly připravené přijmout světlo vzkříšeného Ježíše. Ať vás On, dítka, přiblíží svému srdci, abyste se tak stali otevřenými k věčnému životu. Prosím za vás a přimlouvám se před Nejvyšším za vaše upřímné obrácení. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství

18. březen 2009 (Roční)
2. duben 2009 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte