Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. února 2009

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. února 2009

Vyznávejte svoje hříchy


 

Poselství z Medžugorje, 25. února 2009

Drahé děti! V tomto čase odříkání, modlitby a pokání vás znovu vybízím: Jděte, vyznejte svoje hříchy, aby milost otevřela vaše srdce a dovolte, aby vás ona měnila. Obracejte se, dítka, otevřte se Bohu i jeho plánu pro každého z vás. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Na Popeleční středu zahajujeme Půst - intenzivní dobu liturgického roku, kterou se připravujeme na Vzkříšení. V poselství z 25. února nám Panna Maria připomíná, že je postní období časem odříkání, modlitby a pokání.

Papež Benedikt XVI. ve svém poselství pro Svatopostní období roku 2009. říká: «Na počátku tohoto Postního období, které představuje intenzivní duchovní přípravu nám liturgie znovu předkládá tři liturgická cvičení, velmi ceněné v biblické a křesťanské tradici – modlitbu, milodar a půst, aby nás lépe připravila na oslavy Vzkříšení, aby tak zakusila Boží moc, která jak uslyšíme při velikonoční vigilii, odhání špatné skutky, obmývá viny, padlým vrací nevinnost a radost zarmouceným. Vyhání nenávist, ustanovuje soulad a pokořuje moci (Velikonoční chvalozpěv)»… Papež dále říká: «Odříkáním si hmotné stravy se uvolňuje vnitřní disponovanost pro poslouchání Krista a sycení se slovem spásy.

….Půstem a modlitbou umožňujeme Ježíšovi, aby přišel a nasytil ten hluboký hlad, který pociťujeme v srdci. Hlad a žízeň po Bohu. Současně nám půst pomáhá, abychom si začali být vědomy situace ve které žijí mnozí naši bratří. Půst, když se dobře podíváme má za svůj krajní cíl pomoci každému z nás, jak psal služebník Boží Jan Pavel II., učinit ze sebe úplný dar Bohu.

V centru tohoto Mariina poselství je výzva k vyznání hříchu, protože tím způsobem milost otevírá naše srdce a mění nás. Ježíš ustanovil svátost zpovědi, pro všechny hříšné členy Církve, pro všechny ty, kteří upadají do těžkých hříchů a ztrácí křestní milost.

Zpověď nám otevírá možnost obrácení a nového získání milosti a církevní otcové zpověď uznávají za „záchranné prkno spásy po ztroskotání milosti». Upřímná zpověď vede vždy k úplnému obrácení a obrácení je proměna celého života, působení a smýšlení.

To je úplný obrat. Takový obrat se stal, například: u sv. Pavla, sv. Augustina, sv. Františka a mnohých dalších světců. Obrácení nás vede k odříkání si hříšného způsobu života, pohanských zvyků a usměrňuje nás, abychom se úplně otevřeli Bohu, jeho plánu a působení k čemuž nás i Panna Maria vybízí.

Postní doba kromě negativně viděného odříkání si jídla, alkoholu, kouření, hazardních her, různých závislostí má i pozitivní stránku a ta spočívá v tom, že se budeme více modlit, odpouštět, milovat své bližní, klanět se Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní, že budeme pomáhat druhým.

Zahrňme obě tyto stránky do svého duchovního života, abychom skutečně mohli v plnosti prožít radost Vzkříšení.

Fra Danko Perutina
Medžugorje 26. 2. 2009


Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]