Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 2008

Drahé děti! I dnes vás vybízím, abyste se v tomto milostiplném čase modlily, aby se malý Ježíš zrodil ve vašem srdci. On, který je mír sám, ať skrze vás daruje mír celému světu. Proto se, dítka, modlete bez ustání za tento rozbouřený svět bez naděje, abyste se vy staly svědky míru pro všechny. Ať naděje teče vašimi srdci jako řeka milosti. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství

2. listopad 2008 (Mimořádná)
2. prosinec 2008 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte