Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. srpna 2008

Drahé děti! I dnes vás volám k osobnímu obrácení. Vy buďte těmi, kteří se budou obracet a svým životem svědčit, milovat, odpouštět a přinášet radost Vzkříšeného v tomto světě, kde můj Syn zemřel a kde lidé necítí potřebu, aby Ho hledali a svým životem objevovali. Vy se klanějte a ať vaše naděje bude nadějí těm srdcím, která nemají Ježíše. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.

Komentář k poselství

2. srpen 2008 (Mimořádná)
2. září 2008 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte