Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. srpna 2008

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. srpna 2008


 

Poselství z Medžugorje, 25. srpna 2008

Drahé děti! I dnes vás volám k osobnímu obrácení. Vy buďte těmi, kteří se budou obracet a svým životem svědčit, milovat, odpouštět a přinášet radost Vzkříšeného v tomto světě, kde můj Syn zemřel a kde lidé necítí potřebu, aby Ho hledali a svým životem objevovali. Vy se klanějte a ať vaše naděje bude nadějí těm srdcím, která nemají Ježíše. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.

Na počátku poselství z 25. srpna 2008 vyzývá Panna Maria k obrácení. Říká:
Vy buďte těmi, kteří se budou obracet a svým životem svědčit, milovat, odpouštět a vnášet radost Vzkříšeného Krista do tohoto světa. Obrácení je potřebné pro každého člověka. To je proces, který trvá celý život. Pravé obrácení spočívá v setkání s Bohem. Jenom ten, kdo se setkal s Živým Bohem může druhým svědčit o tom setkání. Lidská setkání mnohokrát zůstávají povrchní, zatímco setkání s Bohem se odehrává v hloubi lidského srdce a duše a zanechává stopy na celém člověku. Pokaždé, když člověk nemá lásku v srdci, potřebuje obrácení. Pokaždé, když člověk není věrný podle Ježíšových slov, potřebuje obrácení. Každé obrácení se skládá ze dvou kroků. První krok spočívá v tom, že jednou v životě musíme kleknout před Ježíšem a říci mu z hloubi srdce i duše: Ježíši, já se rozhoduji pro Tebe, chci opustit starý způsob života, chci nechat všechny hříchy a tak očištěný jít s Tebou. To je zásadní rozhodnutí pro Boha.

Druhý krok je každý večer se znovu zpytovat: plnil jsem Boží přikázání do konce, co mohu ještě napravit v setkávání s lidmi, jak mohu více milovat Církev?

Jedině, když uděláme tyto dva kroky, můžeme správně kráčet v duchovním životě. Panna Maria nás tolikrát vyzývala a vyzývá k obrácení. Vyzývá nás, abychom byli svědky. My jako bychom zůstávali hluší a slepí a myslíme, že Panna Maria volá jenom ty, kteří nechodí do kostela, ty o kterých my si myslíme, že nejsou dobří. Panna Maria myslí i na ně, ale na prvním místě myslí na ty, kteří se chovají jako farizejové, odsuzují druhé, předstírají, že jsou dobří a těžko odpouštějí.

Ti potřebují zásadní obrácení.

Panna Maria nám dává i prostředky. Tolikrát nás vyzvala k modlitbě. A v posledním poselství nás znovu vyzývá ke klanění Ježíšovi. Bůh si přeje ty, kteří se mu budou klanět v Duchu a pravdě, a to znamená skutky a životem, a ne jen slovy, protože Bůh nepotřebuje naše slova, On potřebuje naše srdce. Když jsme zcela odevzdaní, můžeme být nadějí pro ty, kteří nemají Ježíše.

Je bezpočet definicí toho, co je člověk. Jednou z nich je: „Člověk je bytost, která doufá“! Naděje nám lidem, kteří jsme poutníky na této zemi dává sílu, abychom se nezastavovali, ale abychom statečně kráčeli k budoucnosti. Naše naděje je jedině ve jménu Ježíšově. Naděje je vždy obrácená k budoucnosti. Láska je ta skutečnost, která se má naplňovat teď, a víra nám pomáhá, abychom to uskutečnili.

Mnohým se zdá, že se svět vůbec nemění, a tak se ptáme, jaký je užitek z obrácení. Jiným se svět skutečně mění, a to k horšímu. Jsme stále schopnější úplně zničit svět, mnohem schopnější než byli lidé před mnoha lety.

Musíme se ptát, jaká je úloha obrácení v našem životě. Vzešlo něco dobrého z našeho obrácení? Můžeme říci: Nejedná se o setkání jaké můžeme zažít s druhými lidmi, například když se setkáme se svojí matkou, bratry nebo sestrami, či dobrými přáteli na ulici.

Přirozeně bychom si všichni přáli mít právě takové blízká, hluboká, osobní setkání se svým Bohem. Ale naše setkání s Bohem jsou přirozeně obecně jiné povahy. Také se dnes musíme ptát, jestli věříme, že Království Boží je blízko. To byl jeden ze způsobů popisování setkání s živým Bohem. Dnes velmi málo lidí cítí, že je Bůh přítomen. Stále více lidí se stává ateisty nebo agnostiky. Tento život je jim vším co mají. Ale my křesťané, my kteří sledujeme učení našeho Pána, my věříme jeho slovům. On nám říká, že existuje život po smrti. On nám říká, že existuje živý Bůh se kterým můžeme hovořit skrze modlitbu. On nám říká, že cesta do toho nového života po smrti je láska, kterou prokazujeme bližním v tomto životě. Naše spiritualita často naráží na tu základní otázku: Věřím já v Ježíše Krista? Jestli věřím, pak se na tento svět dívám jinak a snažím se dělat rozhodnutí v souladu se svojí vírou. Ježíš nám říká, že se s Bohem setkáváme pokaždé, když sloužíme druhým lidem. Obrácení je proto potřebné a důležité pokaždé, když nejsem věrný Ježíšovým slovům a jeho pozvání k životu s Ním. Obrácení je potřebné, když ztratíme lásku.

Fra Danko Perutina
Medžugorje 26.8.2008.


Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]