Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. července 2008

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. července 2008

Pravý odpočinek je v Bohu


 

Poselství z Medžugorje, 25. července 2008

Drahé děti! V tomto čase, kdy myslíte na tělesný odpočinek, vás já vybízím k obrácení. Modlete se a pracujte tak, aby vaše srdce toužilo po Bohu Stvořiteli, který je pravý odpočinek vaší duše a vašeho těla. At On vám odhalí svoji tvář a at vám On dá svůj mír. Já jsem s vámi a přimlouvám se před Bohem za každého z vás. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.

Je čas letních dovolených a lidé se ptají, jak co nejlépe prožít dovolenou a dobře si odpočinout. A tak se někteří rozhodují pro hory, druzí jedou k moři, někteří se rozhodnou pro četbu dobré knihy nebo se vydají na procházku v přírodě.

Panna Maria nás vybízí k úplně jinému druhu odpočinku a poučuje nás, že jediný pravý odpočinek spočívá v obrácení. A obrácení zachvacuje celou osobnost, jak tělo tak duši, jak slova tak skutky.

Svatý Marek uvádí jako první Ježíšova slova na počátku veřejného působení: „Obraťte se a věřte evangeliu (Mk 1,15)“. Obrácení nespočívá jen ve vnějším plnění Božích přikázání. To spočívá v osobním setkání s Ježíšem Kristem. Po takovém setkání si člověk začne být plně vědom toho, kdo je a jaký je, začne si být vědom svých hříchů a slabostí a současně i své důležitosti a cennosti.

Po setkání s Ježíšem se v člověku probouzí touha, že nechce již dál žít starým způsobem života, ale chce začít nový život. Dovoluje Ježíšovi, aby vešel do jeho dnů, do jeho života, do jeho chování a způsobu myšlení. Panna Maria nás v poselství dále vybízí, abychom se modlili, aby naše srdcem více toužilo po Bohu, protože jedině On může dát pravý odpočinek duši i tělu.

Srdce je středem člověka a nikdo nemá dvě srdce, aby jedním nenáviděl a druhým miloval. Člověk má jenom jedno srdce a proto se potřebuje rozhodnout pro odpuštění, mír, lásku a důvěru. Odpustit znamená přijmout druhého člověka do svého srdce, přijmout ho takového jaký je. Tomáš Akvinský říká, že lidské srdce je stvořeno podle obrazu Božího, aby milovalo.

Čas odpočinku je mimořádnou příležitostí, abychom se na okamžik zastavili a začali se znovu modlit. Je to čas k intenzivnějšímu a hlubšímu setkání s Bohem. Odpočinek je příležitostí i k tomu, abychom si našli více času i pro přátele, na které jsme již pozapomněli. Abychom je opět navštívili a rozdělili se s nimi o dobré zprávy, nebo rozhodnutí, která jsme udělali v poslední době. Čas odpočinku je příležitostí k úplnému obrácení života ve vztahu k Bohu, k druhým lidem i k sobě. Využijme tento odpočinek ať nám neuplyne zbytečným ubíjením času, který je pro nás tak drahocenný.

Panna Maria se za nás přimlouvá před Bohem a od něj vyprošuje nám u Něj milost a odpuštění. Ona se za nás přimlouvá a provází nás na cestě kterou jdeme, proto se nemusíme bát.

Uzavřel bych tuto úvahu slovy Žalmu 62., který říká:
Jen v Bohu se ztiší duše má,
Od něho mi vzejde spása.
Jen On je má skála, má spása,
Můj nedobytný hrad, mnou nic neotřese.
Jak dlouho budete napadat člověka?
Má spása a sláva je v Bohu,
On je má mocná skála,
V Bohu mám útočiště.
Lide v každý čas v Něj doufej,
Vylévej před Ním své srdce!
Bůh je naše útočiště.

Fra Danko Perutina ,
Medžugorje 26.7.2008


Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]