Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2008

Drahé děti! I dnes vás všechny vyzývám, abyste rostly v Boží lásce jako květ, který pocítí teplé paprsky jara. Tak i vy, dítka, vzrůstejte v Boží lásce a noste ji všem těm, kteří jsou daleko od Boha. Hledejte Boží vůli a čiňte dobro těm, které vám Bůh dal na vaši cestu a buďte světlem a radostí.Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.

Komentář k poselství

2. duben 2008 (Mimořádná)
2. květen 2008 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte