Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 2007

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 2007


 

Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 2007

Drahé děti! Dnes, když slavíte Krista, Krále všeho stvořeného, si přeji, aby On byl Králem vašich životů. Pouze darováním, dítka, můžete pochopit dar Ježíšovy oběti na kříži za každého z vás. Dítka, darujte čas Bohu, ať On vás promění a naplní svojí milostí, abyste vy byli milostí pro druhé. Já jsem pro vás, dítka, milostiplný dar lásky, který přichází od Boha pro tento svět bez míru. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Panna Maria nás v posledním poselství vyzývá, abychom se rozhodli pro Krista Krále všeho stvořeného, aby On byl králem našeho života. Kristus není král jako ostatní králové, kteří byli oblečení do purpuru, nosili plášť a korunu a chtěli vládnout druhým lidem. Kristus Král se svým životem úplně odlišuje od pozemských králů. On je daleko převyšuje a přesahuje založením království míru, lásky a odpuštění. Ježíšovo království se nikdy neprojevovalo jako nebezpečné, neznamenalo pro nikoho hrozbu. Ono se neustále šíří, je skutečností a současně i ideálem ke kterému tíhneme. Ježíš je pravý a skutečný král, který přišel na svět sloužit ve své pokoře. Jen ten, který slouží druhému může být opravdu král podle vzoru našeho Pána Ježíše Krista. Pravá pokora spočívá v tom, že sebe vidíme takové jací jsme, že poznáme svoje dary a děkujeme za ně Bohu, ale současně poznáme i svoje slabosti a přijmeme sebe a víme, že Bůh nás přesto všechno miluje. To poznání nám dává velikou radost, ale současně nás volá i k veliké zodpovědnosti ve službě a k pokoře.

Dále nás Panna Maria poučuje, ale současně nás i vybízí k dávání, protože jenom tak můžeme pochopit dar Ježíšovy oběti na kříži, kterou můžeme právem nazývat vítězstvím lásky. On který lidi učil, aby milovali každého člověka, a co více, i svoje nepřátele, zůstal až do konce věrný svým slovům: Není větší lásky nad tu, když člověk dá život za své přátele (J 15, 13). Pro tu lásku Ježíš strpěl i vlastního zrádce ve své blízkosti, a neodhalil ho. Petrovi nedovolil, aby ho bránil mečem a když ho zapřel, velkodušně mu odpustil. Ti, kteří se v životě řídili Ježíšovou láskou, jeho slovy, se nejvíce zasloužili o uskutečnění Božího království na zemi.

Bůh tak miloval svět, že dal svého vlastního Syna (srov. J 3,16). Panna Maria nás vybízí, abychom pochopili dar Ježíšovy oběti na kříži, který je největší dar mezi všemi dary. V Ježíši nám Bůh daroval svoje srdce, veškerou hloubku svojí lásky. To je nejkrásnější a největší dar. Ježíš nás až do krajnosti miloval, daroval nám sebe sama zcela. Příchodem na tento svět se stal neustálým darem pro všechny. Přišel, aby nás všechny obdaroval svojí láskou. My můžeme správně přijmout tento dar, když se mu úplně odevzdáme, aby nás On proměnil a naplnil svojí milostí. Tak proměnění, můžeme klidně říci obrácení, i my můžeme být milostí pro druhé. Můžeme být očima slepým, ušima hluchým, jazykem němým, rukama a nohama potřebným.

Ježíš je Král světa a největší dar. On nám poslal sem do Medžugorje svoji i naší Matku Marii, naši Pannu Marii, která je milostiplným darem pro nás všechny. Hlas Panny Marie, Královny míru, je po celých těch 26 roků výzvou k míru v lidských srdcích, výzvou k míru ve světě. Ať nám Ona, kterou Bůh zvláštním způsobem vyvolil a připojil ke Království svého Syna, pomůže, abychom Ježíše přijali jako vládce našich životů, abychom mohli věrně spolupracovat na šíření jeho království lásky, spravedlnosti a míru.

Fra Danko Perutina
Medžugorje 26.11.2007

Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]