Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. září 2007

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. září 2007


 

Poselství z Medžugorje, 25. září 2007

Drahé děti! I dnes vás všechny vyzývám, aby vaše srdce planula co nejvroucnější láskou k Ukřižovanému a nezapomínejte, že z lásky k vám dal svůj život, abyste vy byli spaseni. Dítka, meditujte a modlete se, aby se vaše srdce otevřela pro Boží lásku. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Panna Maria nás v poselství, které jsme právě vyslechli mateřskými slovy povzbuzuje k stále větší lásce k Ukřižovanému. Ta láska musí vycházet z našeho srdce, protože srdce je centrem lidské bytosti. Srdce, můžeme klidně říci – to je člověk.

Panna Maria nás mnohokrát vybízela, abychom se probudili, abychom začali milovat, protože jenom láska je plodná. Jenom skutky, které konáme z lásky, jenom modlitby, které se modlíme z lásky, jdou Bohu přímo do srdce.

Bůh pro nás učinil všechno. Poslal nám svého Syna, aby každý kdo žije podle něj měl život věčný (srov. 1 J 5,11-13). Bůh si nic nepřeje víc než aby se člověk spasil. Když si to Bůh tak mocně přeje, na co my čekáme, proč se mu vzpíráme? Proč se mu plně neotevřeme? V druhé části poselství nás Panna Maria volá k meditaci Božího slova, aby tak Boží slovo proniklo do našeho nitra, do naší duše a prozařovalo stále více touhu našeho srdce po Bohu. Čím více se vžíváme do Božího slova tím vzrůstá touha po něm. To je touha, která ví, že pravé a skutečné štěstí může přijít jenom od Boha. To Panna Maria ví, protože i Ona uchovávala Boží slovo ve svém srdci a meditovala o něm a žila je (srov. Lk 2; 19,51). Blahoslavená Panna Maria je vzor Církve i tím, že Ona je Panna, která se modlí (Virgo orans), ale současně je to Ona, která nás svým příkladem povzbuzuje ke správnému modlitebnímu vztahu k Bohu.

Často nás Panna Maria volá k modlitbě, a to proto, že jsme vlažní nebo že se neumíme správně modlit. Někdo se modlí jenom tehdy, když je mu těžko, když ho začne tížit kříž, trápení, nepříjemnosti. Člověk se nemá modlit jenom tehdy. Jsme pozváni, abychom se modlili i tehdy, když je nám dobře, když se nám v životě daří. Tehdy je třeba se především modlit modlitbu vděčnosti, aby nám Bůh ještě více požehnal a rozmnožil dary, které nám dal. Modlitba není něco druhořadého. Modlitba je otázkou života a smrti. Jako topící se potřebuje vzduch, tak každý věřící potřebuje modlitbu, protože skrze ni na nás sestupuje milost a skrze ni pozvedáme svá srdce k Bohu. Zatímco uvažujeme o Marii, Matce vtěleného Slova a Učitelce duchovního života, děkujeme jí, že nás vychovává a poučuje ve své škole lásky.

Fra Ljubo Kurtovic
Medžugorje 26.9.2007

Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]