Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. srpna 2007

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. srpna 2007

Ať se váš život stane odleskem Boží dobroty


 

Poselství z Medžugorje, 25. srpna 2007

Drahé děti! I dnes vás volám k obrácení. Ať váš život, dítka, bude odleskem Boží dobroty a ne nenávisti a nevěry. Modlete se, dítka, aby se vám modlitba stala životem. Tak ve svém životě odhalíte mír a radost, kterou Bůh dává těm, kteří mají otevřené srdce pro jeho Lásku. A vy, kdo jste daleko od Božího milosrdenství, obracejte se, aby Bůh neohluchl k vašim modlitbám a aby pro vás nebylo pozdě. Proto se v tomto milostiplném čase obracejte a dejte Boha na první místo ve svém životě. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.

Mariina mateřská slova jsou evangelijní slova vyslovená prostými mateřskými slovy. I v tomto poselství zaznívají Ježíšova slova z počátku evangelia: Obraťte se a věřte evangeliu.

Obrácení je trvalý proces, je to každodenní cesta za Ježíšem, za jeho slovy, která jsou náročná a ve kterých je sám Boží, Ježíšův život. Panna Maria vyprázdnila sebe samu, svoji vůli podřídila Boží vůli. Panna Maria neočekávala žádné poselství od Boha, ale je to Ona, která se zřekla vlastní vůle a proto tak jasně mohla chápat, že ji Bůh vyzývá, aby byla matkou jeho Syna Ježíše. Její život se stal Božím životem. Ona je plná Boha a celá obrácená k Bohu. Ve vztahu k nám je vytrvalá, protože ví, že neexistuje žádná jiná, lehčí a rychlejší cesta, která nás přivede k Bohu a k jeho darům míru a radosti, které nám Bůh chce darovat. V poselstvích odhalujeme její rozhodnost a mateřskou lásku, která si přeje naše dobro, spásu našich duší a věčný život v Bohu. Maria se stala odleskem Božím a proto i nás vybízí, aby se náš život stal odleskem Boží dobroty a ne nenávisti a nevěry.

„Modlete se, dítka, ať se vám modlitba stane životem.“ Někteří říkají, že se neradi modlí, protože nesnesou zahledění se do sebe samých. To je patření na Boha. Modlit se znamená obrátit reflektor na Krista. Co mám dělat, to je mi odhalováno postupně. To probíhá ve mně. Když poznávám Krista, poznávám sebe sama. Jenom v Ježíši Kristu se odhaluje mystérium člověka. Bez Ježíše jsme sami sobě neznámí.

Kdo znal Ježíše lépe než Panna Maria, která ho nosila pod svým srdcem, vychovávala ho a až do konce života mu věřila, až do paty kříže na Kalvárii. Ona je i dnes ta, která nás vede k Ježíšovi skrze Kalvárii ke Vzkříšení.

Evangelium není minulost. Bůh nás nemiloval jenom jednou jedenkrát. On nás miluje každý den. Každý okamžik po celý náš život. I tento okamžik je naplněný Boží láskou a přítomností. A proto k nám přichází matka Maria a Královna míru přichází, aby nás povzbudila, probudila, otevřela nám oči duše, abychom otevřeli srdce a setkali se s pramenem života, míru a radosti, s Bohem. Bůh nás vede k pravdě láskou, a když je potřeba i utrpením. Vše dělá pro spásu našich duší. Nemůže zůstat nečinný a lhostejný k nám lidem, kteří jsme korunou Jeho stvoření.

Toto je milostiplná, darovaná doba ve které k nám přichází a dává se Panna Maria. Proto nám říká: „V tomto milostiplném čase se obracejte, aby pro vás nebylo pozdě.“ Můžeme tedy myslet, že kromě milostiplného času je i čas ve kterém Bůh odejme svoji milost a stahne svoji podanou ruku.

Poslouchejme hlas a slova naší nebeské Matky Marie, aby nám to bylo ke spáse duší a radostí života, aby pro nás nebylo pozdě vejít na hostinu života.

Fra Ljubo Kurtovic
Medžugorje 26.8.2007

Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]