Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. července 2007

Drahé děti! Dnes v den ochránce vaší farnosti vás vybízím, abyste následovaly životy svatých. Ať jsou vám oni příkladem a podnětem k životu svatosti. Ať vám je modlitba jako vzduch, který vdechujete a ne břemeno. Dítka, Bůh vám bude odhalovat svoji lásku a vy budete prožívat radost, že jste moji milovaní. Bůh vám požehná a dá vám hojnost milosti. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.

Komentář k poselství

2. červenec 2007 (Mimořádná)
2. srpen 2007 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte