Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. ledna 2007

Drahé děti! Dejte Písmo svaté na viditelné místo ve své rodině a čtěte je. Tak poznáte modlitbu srdcem a vaše myšlenky budou v Bohu. Nezapomeňte, že jste pomíjející jako květ na poli, který je vidět zdálky, ale v okamžiku zmizí. Dítka, zanechejte znamení dobroty a lásky, kdekoli procházíte a Bůh vám požehná hojností svého požehnání. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství

2. leden 2007 (Mimořádná)
25. únor 2007 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte