Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. února 2006

Drahé děti! V této milostiplné svatopostní době vás vyzývám, abyste otevřely svoje srdce darům, které si vám Bůh přeje dát. Nebuďte uzavření, ale modlitbou a odříkáním řekněte ANO Bohu a On vám dá v hojnosti. Jako se na jaře země otevírá setbě a urodí stonásobně, tak vám i Otec váš nebeský dá v hojnosti. Já jsem s vámi a miluji vás, dítka, něžnou láskou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
25. leden 2006 (Měsíční)
2. březen 2006 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte