Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. února 2005

Drahé děti! Dnes vás volám, abyste byly moje vztažené ruce v tomto světě, který Boha dává na poslední místo. Vy, dítka, dávejte Boha na první místo ve svém životě. Bůh vám požehná a dá vám sílu, abyste svědčily o Bohu lásky a míru. Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás všechny. Dítka, nezapomeňte, že vás mám ráda něžnou láskou.
25. leden 2005 (Měsíční)
18. březen 2005 (Roční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte