Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. prosince 2002

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. prosince 2002


 

Poselství z Medžugorje, 25. prosince 2002

Drahé děti! Toto je čas velikých milostí, ale i čas velikých zkoušek pro všechny ty, kteří si přejí sledovat cestu míru. Proto vás znovu, dítka, vyzývám: modlete se, modlete se, modlete se ne slovy, ale srdcem. Žijte moje poselství a obracejte se. Buďte si vědomi toho daru, že mi Bůh dovolil být s vámi, zvláště dnes, kdy ve svých rukou mám malého Ježíše - Krále míru. Přeji si vám dát mír a vy ho noste ve svých srdcích a darujte ho druhým dokud Boží mír nezavládne světem. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.

Blahoslavená Panna Maria nám i o těchto vánocích rodí Ježíše, k Němu nás vede a Jeho nám daruje s přáním a prosbou, abychom Ho přijali jako Ho přijala Ona. Bůh Otec ve své věčné lásce a moudrosti, když přišla plnost času, oslovil Marii prostřednictvím anděla Gabriela a požádal ji, jestli bude souhlasit s tím, aby byla Matkou božského dítěte Ježíše. Bůh nenutí, ale přitahuje, nabízí svoji spásu, ale nevnucuje ji.

Maria vyslovila svoje ANO ve jménu lidstva, ve jménu všech generací lidí, ve jménu každého z nás. Její ANO rezonuje stále až do dnes. V Mariině těle i srdci bylo místo pro Boha. Bůh se sklonil ke stvoření – Marii a žádal od Ní spolupráci na svém plánu spásy člověka. Bůh nechtěl zůstat jenom Bůh. Stal se i člověkem. Stvořitel zatoužil stát se stvořením. Tak ukázal hodnotu člověka a jeho schopnost přijmout Stvořitele.

Nepředstavitelné jsou a nepochopitelné cesty Boží lásky k člověku. Bůh se stává maličkým, nepatrným a odevzdává se a daruje se lidem. Bůh ví, že Ho člověk může přijmout do domu svého života, proto k Němu přichází. Proto nám Maria v tomto poselství znovu vkládá do srdce slova: „Toto je čas velikých milostí, ale i čas velikých zkoušek.“ A svatý Jakub nám ve svém listu říká o užitečnosti zkoušek: Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti (Jk 1, 2 – 3).

Životní zkušenost nám říká, že s milostmi přicházejí i zkoušky. To nám potvrzuje i Mariin život, který byl plný zkoušek, muk a životních břemen. Ale přesto všechno Ona zpívala své „Velebí má duše Pána“, protože nalezla Boha, jako svůj jediný poklad.

Matka Maria je nejčistší naplnění víry. Po celý svůj život i v poslední zkoušce, kterou Ji stařec Simeon při obětování Ježíše v chrámě prorokoval, že Jí meč bolesti probodne duši, její víra nikdy nezakolísala. Ona nepřestala věřit, že se slovo Boží naplní.

Víra může být vystavena těžkým zkouškám. Svět ve kterém žijeme, situace, události, nespravedlnosti, prožívání zla a utrpení, jakoby odporovaly radostné zvěsti i této vánoční události – vtělení Boha.

Stále znovu se potřebujeme obracet ke svědkům víry. A jedním z nejčistších, nejsvětějších svědků, vzorem, který máme před sebou, je Matka Maria, kterou nám Bůh dává v těchto dnech a v této naší době. Ona k nám nepřichází s prázdnýma rukama a s prázdným srdcem. Ve svých rukou dnes pro nás má Spasitele světa, Krále míru. Tak přišla v prvních dnech svého zjevení. A v tom je celý program jejích poselství, výzev a příchodů. Přinést nám Ježíše a vést nás k Ježíšovi.

Matka nepřestává klepat na dveře našich srdcí, tak jako klepala na dveře obyvatel Betléma, aby Ji přijali do domu s Ježíšem, kterého jim přinášela pod srdcem. Dodnes se neunavila i když narazila na mnoho zavřených dveří rodinných domovů a srdcí.

I této vánoční noci k nám přichází s Ježíšem. Nezůstaňme hluší a slepí pro dar nebe, které se otevřelo, aby nám poskytlo domov a teplo v našich chladných nocích a domovech. Ať ani ostatní kolem nás nezůstanou zkřehlí pro naši uzavřenost a sobeckost.

Díky Ti, Matko Maria za Spasitele, kterého nám přinášíš a rodíš.

Fra Ljubo Kurtović
Međugorje 26. 12. 2002.

Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]