Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. září 2001

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. září 2001

Chodit po cestách svatosti


 

Poselství z Medžugorje, 25. září 2001

Drahé děti! I dnes vás vyzývám k modlitbě, zvláště dnes, když satan chce válku a nenávist. Já vás znovu vyzývám, dítka, modlete se a postěte, ať vám Bůh dá mír. Svědčte o míru každému srdci a buďte nositeli míru v tomto neklidném světě. Já jsem s vámi a přimlouvám se před Bohem za každého z vás. A vy se nebojte, protože kdo se modlí, nebojí se zla a nemá nenávist v srdci. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Dnes je celý svět ve veliké krizi: ekonomické, materiální, sociální a zvláště politické.

Panna Maria to ví a jako pravá Matka se stará o své děti. Ona nám přeje dobro a proto nás v posledním poselství (25. 9. 2001 viz "Nejnovější poselství") všechny vybízí k modlitbě za mír. Modlitba je jedním z hlavních Mariiných poselství. Výzvu k modlitbě Maria často opakuje, protože modlitbou se člověk rozhoduje pro Boha a vkládá Ho do centra svého života. Panna Maria to opakuje vícekrát z jednoho jediného důvodu, že lidé plně neodpověděli na výzvu k obrácení, k míru a k modlitbě. Modlitba připravuje člověka, aby se otevřel Bohu a dovolí Mu, aby Duch Svatý skrze něj působil. To je prvořadá podmínka vytváření nového nebe a nové země, kde bude vládnout mír.

Z Medžugorje mocně zaznívá poselství míru, mocněji než z kteréhokoli jiného místa na světě i hlasem silnějším než kohokoli jiného. Ten mír je nesrovnatelně bohatší než jakýkoli jiný mír, protože jeho obsahem je Bůh sám. Jde až do kořenů lidského srdce a prostupuje celého člověka. Mír, který nevzklíčil v lidském srdci, nemůže vzklíčit nikde. Stejně tak mír, kterého není Bůh kořenem nemůže ani existovat.

"Kdo se modlí nebojí se zla a nemá nenávist v srdci." - vzkazuje Panna Maria nám všem. Její hlas je silnější než síla silných a slabost slabých. Jeho silou padli mnozí jerišští Židé, pro které byl nebezpečný tento svět.

Odpovězme na Její volání lásky, abychom mohli mít podíl na vytváření nového nebe a nové země ve kterých bude patřit čestné místo synům a dcerám Božím, těm, kteří plně náleží Bohu a kteří se mu plně zasvětili.

Fra Danko Perutina , Međugorje, 26. 9. 2001.


Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]