Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. června 2001

Drahé děti ! S vámi jsem a všem vám žehnám svým mateřským požehnáním. Zvláště dnes, když vám Bůh dává hojné milosti, modlete se a hledejte Boha skrze mne. Bůh vám dává veliké milosti, proto, dítka, využijte tento milostný čas a přibližte se mému srdci, abych vás mohla vést k mému synu Ježíši. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
25. květen 2001 (Měsíční)
25. červenec 2001 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte