Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Články a aktuality » Ivan Filipović - životní svědectví

Ivan Filipović - životní svědectví

"Jediný způsob, jak se člověk ze smrti vrátí do života, je setkání se Vzkříšeným Ježíšem. Buďme proroky nové doby. Řekněme světu, že Kristus žije i dnes." Otec Ivan Filipović, kněz komunity Cenacolo.

Všichni mladí, kteří prošli komunitou Cenacolo byli ztracení. Byli v srdci mrtví. A z té smrti se vrátili do plnosti života. Jediný způsob, jak se člověk dnes ze smrti vrátí do života, z temnoty do světla, je setkání se Vzkříšeným Ježíšem, který přemohl temnotu a smrt. Věřím, že všichni mladí, kteří prošli Cenacolem prožívají setkání se Vzkříšeným, s jeho láskou. To co mladí dnes potřebují je setkat se s láskou, být milován, dovolit Pánu, aby nás miloval. Mladí nechtějí, aby se jim povídalo o odpuštění, ale aby se jim odpustilo. Já jsem do komunity nastoupil jako narkoman v těžkém stavu, ale setkal jsem se s Láskou.

Je potřeba milovat teď, dnes, v tuto chvíli

Matka Maria říká v Káně: Učiňte všechno, co vám Ježíš řekne. Pán k nám mluví svými slovy, skrze Evangelium. Tolik nám toho řekl a mluví k nám dál, ale středem jeho poselství je láska. Není větší lásky než dát svůj život za své přátele.

To je Ježíšovo poselství, to se snažíme žít v komunitě, být nástrojem v Ježíšových rukách pro ty, kteří klepou na naše dveře. Mladí se často ptají, co říká Ježíš? Co je Boží vůle? Často je těžké odpovědět na ty otázky. Hledáme znamení, ptáme se jaká bude naše budoucnost. Často žijeme v minulosti, uvažujeme proč se stalo to nebo ono, proč jsme něco udělali druhým. Uvažujeme o tom, co máme udělat zítra, dokud nepochopíme, že je třeba milovat teď, dnes, v tomto okamžiku. Mluvím o tom proto, že si přeji, aby se všichni tím způsobem setkali s Ježíšem Kristem.

Ježíš žije ve všem co děláme pro druhé

Láska je mezi námi, Kristus je mezi námi, proto přicházíme do Medžugorje. Maria nám v Medžugorji říká: Učiňte všechno co vám řekne, milujte jedni druhé. Já věřím, že ta láska existuje. Je třeba ji žít ve svém srdci, pro tu lásku jsme tu. Dovolme, aby nás Panna Maria naučila milovat ještě více.

Evangelium k nám mluví o Ježíšovi jako o Chlebě života. Ježíš je Chléb života, jeho potřebujeme. On nás osvobozuje od našeho sobeckého hladu a žízně. On je odpověď na všechny naše potřeby. Ten Chléb života, to není jenom Eucharistie a Boží slovo, ale i každé gesto, které konáme jedni pro druhé. Ježíš žije v konkrétních věcech, ve všem, co konáme pro druhé. Když někomu odpustíme, Ježíš je živý mezi námi. Když někoho obejmeme, Ježíš je živý mezi námi. On je v tom objetí, v tom úsměvu, On žije v naší vzájemné lásce. Já jsem se setkal s Ježíšovou láskou v komunitě. Před tím než jsem si začal být vědom toho, že jsem se s ním setkal, On přišel ke mně skrze konkrétní gesta lidí, kteří mi vyšli vstříc. Při klanění jsem viděl, že lidé mají Krista v srdci. Moje sobecké a chladné srdce naplněné drogou prožilo Ježíšovu lásku.

Nosit Živého Krista

Ve všech našich městech, ve všech našich rodinách, bychom měli nosit živého Krista, a to proto, že bychom mohli milovat všechny ty, kteří potřebují naši lásku, zvláště mladé. Mladí dnes nechtějí veliká slova a přednášky. Dnes potřebují v dialogu lásky pochopit Ježíšovu lásku. Myslím, zvláště na mladé, kteří jsou ztraceni, jako jsem byl já. Mnozí ztratili pravý život, dali peníze a ambice do centra svého života. Společenský systém nás nutí, abychom na hlavní místo v životě dávali hodnoty, které by tam neměly být.

V našem malém Chorvatsku, které je veliké jako město Miláno je 29 000 mladých narkomanů. Oni čekají na to, aby jim někdo řekl, že je Ježíš živý, že Ježíš je Láska. Ptají se, jak vyjít ze své temnoty. To je naše povinnost. Nemůžeme být křesťany jenom na papíru, jenom matričními křesťany. Pravý věřící nosí Krista v srdci a svědčí o něm svým životem. Jde i na kříž, když je potřeba. Mladí potřebují svědectví naší lásky.

Do Medžugorje nepřijíždíme kvůli něčemu povrchnímu, vnějšímu, ale přicházíme poslouchat Boží slovo a slavit svátosti. Do Medžugorje nejezdíme na výlet, ale proto, abychom zpět domů přinášeli Boží lásku. Ježíšovu lásku je potřeba nosit do svých domovů. Nesmíme mlčet, musíme vydávat svědectví. Buďme proroky nové doby.

Řekněme světu, že Ježíš žije i dnes.

 

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]