Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Články a aktuality » Rozhovor: Fra Jose Rodriguez Carballo, generální ministr Františkánského řádu

Rozhovor: Fra Jose Rodriguez Carballo, generální ministr Františkánského řádu

Other languages: English, Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano
Jose Rodriguez Carballo

Fra Jose Rodriguez Carballo, generální ministr Františkánského řádu, navštívil Medžugorje 8. října 2007. V Hercegovině pobýval od 7. do 10. října na návštěvě spolubratří hercegovinské františkánské provincie Nanebevzetí BPM. (Rozhovor s ním pro radiostanici Mir Međugorje připravil Dragan Soldo.)

Fra Jose Rodriguez Carballo: Především bych chtěl všechny pozdravit františkánským pozdravem Pokoj a dobro! Jsem zde na návštěvě bratří v Hercegovině. Ve Stanovách svatý František žádal od svých následovníků, generálních představených, aby pravidelně navštěvovali své řádové spolubratry.

Zde se nejedná o kanonickou návštěvu, ale o bratrskou návštěvu, která má dvojí účel. Především povzbudit bratry, aby lépe žili Evangelium, jak jsme slibovali při slibech, a potom je-li potřebné je napomenout a bratrsky usměrnit. V podmínkách příprav na oslavy osmistého výročí založení řádu, přicházím sem, abych bratry seznámil s průběhem příprav, které františkánský řád právě koná, abychom se společně připravovali na 2009. rok, kdy bude celý řád obnovovat svoje řeholní sliby. Odtud jedu do Sarajeva, kde se setkají všichni provinciálové z Evropy, aby hovořili, kromě jiného o dialogu jako stálé výzvě pro náš řád.

Můžete nám říci několik vět o svých dojmech z rozhovorů s františkány medžugorské farnosti?

Fra Jose Rodriguez Carballo: Jsem přesvědčen, že bratří, kteří žijí v Medžugorji velkodušně slouží předně místním lidem, farníkům. Toto je farnost a víme jaké jsou povinnosti řeholníků farářů, kteří jsou určeni pro tuto specielní službu. Mohu říci z toho co je mi známo, že se bratři zde skutečně ze všech svých sil věnují službě věřícím této farnosti. Kromě toho jsou bratří zde také ve službě všem těm, kteří přicházejí do Medžugorje. A nakonec bych zdůraznil veliký význam všech sociálních center sloužících těm nejchudším. To jsou díla, která skutečně představují evangelijní svědectví a to dokonce i před těmi, kteří nejsou naší víry. A proto mohu říci, že jsem spokojen s prací, kterou moji bratří ve farnosti Medžugorje vykonávají.

Zde sledujeme neustálý příliv velikého počtu poutníků z celého světa. Jak byste komentoval jejich příchod do této specifické farnosti?

Fra Jose Rodriguez Carballo: Pro mne ta skutečnost, že tak velké množství lidí přichází do Medžugorje dosvědčuje, jak velmi naši současníci hladoví po Bohu. Jenom Bůh může naplnit lidské srdce, což nám připomínal i Benedikt XVI. Při své nedávné pouti do Asisi. Přeji si, aby všichni, kteří přicházejí do Medžugorje, jako i všichni ti, kteří jezdí do jiných duchovních center se skutečně setkali s Bohem a začali zblízka následovat Krista. Při rozhovoru s bratry z tohoto společenství jsem trval na tom, že musejí být nástrojem toho, aby ti kteří přicházejí do Medžugorje se mohli setkat s Kristem a následovat Krista, aby se Evangelium stalo středem jejich života. Chci zdůraznit, že moje přítomnost zde je bratrská přítomnost, návštěva u spolubratří, kteří zde působí, abych já povzbudil je a oni povzbudili mne v tom, abychom zblízka následovali Krista jako Menší bratři.

Jaké je poselství sv. Františka pro tento svět? Potřebuje řád nějaké velké změny?

Fra Jose Rodriguez Carballo: Od samotného počátku, kdy jsme začínali uvažovat o tomto výročí, jsem je já viděl v duchu obrácení. Každým dnem stále více následovat Ježíše Krista chudého a ukřižovaného. Jsem přesvědčen, že se musíme měnit. Jsem přesvědčen, že se nejedná o obyčejné folklorní oslavy nebo pouze o připomínku. To je oslava, která musí vést k tomu, abychom znovu objevili Krista a s větším nadšením Ho následovali. Chceme žít program, který nabídl Jan Pavel II. a od celé Církve požadoval, aby jej žila: minulost si připomínat s vděčností, budoucnost přijímat s důvěrou a přítomnost vášnivě žít. Proto jsme toto období rozdělili na tři části:

Rok 2006 – Pane, co chceš, abych učinil? - rok rozhodování.

Rok 2007 – Vnést Evangelium do centra svého života - rok životního projektu.

Rok 2008/9 – Oslavovat dar povolání.

Chceme říci světu, že jsme šťastní, že jsme Menší bratři, že jsme vděční Pánu za toto povolání a lidem ze jejich lásku.

Chci ještě jednou pozdravit slovy Pokoj a dobro a připomenout to, co Benedikt XVI. od nás stále žádá: Otevřeme svůj život, svoje bytí Kristu, protože, když On vstoupí do našeho života nic nám neodnímá, ale všechno nám dává.

Jose Rodriguez Carballo MedjugorjeJose Rodriguez Carballo Medjugorje
 

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]