Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Články a aktuality » Rozhovor s dr. fra Ivanem Sesarem

Rozhovor s dr. fra Ivanem Sesarem

provinciálem hercegovské františkánské provincie a bývalým medžugorským farářem

Other languages: English, Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano

pro Večerní list 14. 9. 2008 připravil Žarko Ivković

V těchto dnech se objevila senzační zpráva, že Vatikán se začal zabývat medžugorským fenoménem a že ho i sám papež klasifikoval jako podvod. Na pozadí této, ve skutečnosti falešné informace, byl případ fra Tomislava Vlašiće, kterého prý Vatikán trestal za „šíření pochybných nauk, manipulace svědomím, pochybný mysticizmus, neposlušnost a též přestupky contra sextum” (nesesmilníš). A když je řeč o tomto knězi, který působil v Medžugorji je znovu zpochybněna i pravost tamních mariánských zjevení.

Co o tom říká dr. fra Ivan Sesar, provinciál hercegovinské františkánské provincie a bývalý medžugorský farář?

Překvapují mne takové nesprávné, a odvážím se říci, zlomyslné závěry. Známé je, že Svatý stolec se zvláštní pozorností sleduje medžugorské události a nevyslovil svůj konečný soud. Vatikán není instituce, která si s někým vyrovnává účty, a zvláště ne s Medžugorjem.

Ale případ potrestaného fra Tomislava je pro skeptiky opět dalším důkazem, že medžugorský fenomén vymyslili františkáni.

Tvrzení, že hercegovští františkáni vymysleli medžugorský fenomén, jsou velikou nepravdou. Každý nepředpojatý člověk, který se snaží poznat pravdu o počátku medžugorských událostí, snadno pozná, že františkáni, kteří v té době právě byli v duchovní správě v Medžugorji, k těm událostem přistupovali velmi opatrně.

Kolega Inoslav Bešker šel ještě dále a otevřeně se ptal, jestli to byl právě Vlašić, kdo si vymyslil zjevení. Jaká je pravda o působení fra Tomislava v Medžugorji ?

Tvrzení, že fra Tomislav Vlašić vymyslel zjevení v Medžugorji, je také absurdní. Zejména je známé a snadno dokazatelné, že fra Tomislav v červnu 1981, kdy podle svědectví šesti dětí začala první zjevení, vůbec nebyl na službě v Medžugorji a tyto děti ani neznal. Do Medžugorje byl přeložen z vůle představených v září 1981, potom co byl fra Jozo Zovko zajat. Působil ve farnosti necelé čtyři roky. V roce 1985 byl přeložen na Vitinu a v roce 1988 odešel do Itálie.

Byl fra Tomislav duchovní vůdce vizionářů? Nebo se jen falešně představoval, dokonce i papežovi, jako ten, který „podle Boží prozřetelnosti vede medžugorské vizionáře“?

Toto vedení provincie nikdy nikoho nenavrhovalo ani neurčovalo za duchovního vůdce vizionářů. Myslím, že ani ze strany medžugorských farářů nikdy nikdo neměl zvláštní „mandát“, aby byl takovýmto vůdcem. Skutečností je, že někteří františkáni byli zpovědníky jednotlivých vizionářů, tedy že měli a mají přátelské vztahy s nimi i s jejich rodinami, což je zcela pochopitelné. Kdo je čí přítel nebo duchovní vůdce, na to se musíte zeptat samotných vizionářů. V těchto dnech bylo možné číst v masmédiích, že někteří z vizionářů toto duchovní vedení výslovně popřeli.

Má trest fra Tomislava nějakou souvislost s jeho působením v Medžugorji? Zvláště mostarský biskup Ratko Perić ho jasně uvádí do kontextu.

Nakolik je mi známo z prohlášení, která jsem si pročetl, fra Tomislav Vlašić není trestán kvůli svému dřívějšímu pastoračnímu působení ve farnosti Medžugorje ani kvůli medžugorskému fenoménu ani pro své osobní názory na tento fenomén. Jeho přemístěním z Medžugorje mu biskup neodnímal žádné kněžské pravomoci! Nevidím důvod, proč by to kdo měl spojovat s jeho působením v Medžugorji, nebo se samotným fenoménem a ještě méně důvodů je k tomu, aby se to vykládalo tak, že Vatikán popřel Medžugorje.

Jaký je postoj hercegovské františkánské provincie k fra Tomislavovu případu?

Fra Tomislav již v r. 1992 oficiálně přešel do italské františkánské provincie Abruzzo, kde žije a pracuje. Tím chci říci, že tento provinciát od té doby nemá žádný vliv na to, co dělá a čím se zabývá. Tedy, fra Tomislav v souladu se zákonodárstvím našeho Řádu není povinen skládat účty o svém působení hercegovské františkánské provincii Nanebevzetí BPM a také ani to nedělal. Pro něj je směrodatný provinciál a správa provincie, do které nyní patří. O detailech jeho působení v Itálii jsem nikdy oficiálně informován nebyl.

Vatikán ohlásil zřízení nové komise, která znovu prozkoumá medžugorský fenomén. Co o tom víte?

I když se o zřízení nové komise, která bude zkoumat medžugorský fenomén, hovoří stále častěji a stále hlasitěji, tento úřad nedostal žádný oficiální dopis, který by to potvrzoval.

Bude komise pod papežským patronátem a je už někdo jmenován členem této komise?

Nakolik jsem informován z neoficiálních zdrojů, jedná se o mezinárodní komisi, kterou by měl jmenovat Svatý stolec. Jako provinciál provincie, které je farnost Medžugorje svěřena do pastorační péče, a jako bývalý medžugorský farář prohlašuji, že jsme zcela otevřeni a ochotní ke spolupráci s jakoukoli komisí, kterou oficiální Církev jmenuje. Farnost Medžugorje od samotných počátků zákonitě vedou františkáni, které v souladu s církevními předpisy navrhovali a jmenovali církevní představitelé. Duchovní správa si přeje, aby všechno, co se tam děje, bylo v souladu s církevními předpisy a učitelským úřadem Církve. Medžugorje není, jak to někteří myslí a prohlašují, „projekt jednotlivců či jednotlivých skupin“, ale milostiplný dar nebe a velká nabídka dnešnímu člověku a lidstvu.

Děje se přesto v Medžugorji něco zákulisního?

V Medžugorji se neděje nic tajného ani zákulisního, skrytého pohledu veřejnosti. Každý může jako věřící nebo nevěřící přijít a vidět, co se tam děje a kvůli čemu se tam shromažďují takové zástupy poutníků z celého světa. Čísla jasně potvrzují, že přesto všechno je Medžugorje jedním z nejznámějších poutních míst Katolické církve současného světa, duchovní ohnisko a neodolatelný magnet pro mnohé hledače Boha.

 

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]