Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Články a aktuality » Rozhovor s Msgr. Pearsem Laceyem, penzionovaným biskupem z Toronta (v Kanadě)

Rozhovor s Msgr. Pearsem Laceyem, penzionovaným biskupem z Toronta (v Kanadě)

Other languages: English, Čeština, Hrvatski

Msgr. Pearse Lacey, pětaosmdesátiletý penzionovaný biskup z Toronta, byl v Medžugorji od 12. do 19. října 2002. Věří ve zjevení Panny Marie v Medžugorji. Je toho názoru, že medžugorské poselství je absolutně solidní a že Medžugorje jako modlitební místo je zářivým světlem současné doby.

Msgr. Pearse Lacey: Já jsem emeritní biskup Toronta, největší diecéze anglické jazykové oblasti v Kanadě. Toronto má svého kardinála a tři biskupy. Já jsem byl jedním z nich. Byl jsem biskupem 23 roků a pochopil jsem, že nemohu předávat něco, co se sám nesnažím žít. Z pocitu zodpovědnosti jako vůdce a z lásky k Panně Marii jsem rozdával růžence všem dětem, které jsem biřmoval, a bylo jich přes 50 000! Jak plynul čas, dosáhl jsem 75 let věku a nyní jsem už 10 roků na penzi. Bůh byl ke mně dobrý, dal mi dost zdraví, abych Ho mohl nadále hlásat a hlásat i Pannu Marii. A to dělám těch posledních deset roků!

Lidija Paris: Msgr. Laceyi, byl jste již někdy v Medžugorji ?

V Medžugorji jsem byl v 87. roce. Tehdy bylo všechno mnohem primitivnější než dnes, ale Duch je stále ještě zde a Mariina přítomnost je všude. Všude je cítit překrásnou Boží milost činnou v životě lidí. Setkal jsem se s lidmi, kteří jsou zde kvůli drogám, kvůli alkoholu, setkal jsem se s lidmi v tragických životních situacích, jakož i s podivuhodným způsobem, kterým se Bůh projevuje a zjevuje. Jeden kněz mi řekl, že zpovídal a chtěl již odejít, ale lidé ho vrátili zpět! Obsah zpovědí zde stačí ke spokojenosti, chceme-li se spokojit s Boží přítomností zde. Neuvěřitelné. Pro mne je toto Medžugorje.

Někdo rád rozlišuje mezi pastorační dimenzí Medžugorje a otázkou medžugorských zjevení. Může se pastorační element zde oddělovat od zjevení?

Když jsem byl v Torontu, osmdesát kanadských biskupů bylo na obědě s papežem. Někteří z monsignorů z Vatikánu tam byli také. Jeden z nich připomněl slovo Medžugorje. Zeptal jsem se ho: ”Vy věříte v Medžugorje? ” On odpověděl: ”Ne!” To pro mne bylo jako petarda, protože jsem se již setkal s tímto druhem omezenosti! Sem přijelo 20 milionů lidí! To může i slepý vidět! Řekl jsem mu: “Svatý otec sedí zde, on věří, zeptejte se ho!” Odpověděl mi: ”To jeho soukromý názor!” Myslím, že je to skutečně skandální… Nevím, jak nás někdy může Bůh snášet! Bůh může všechno. Zjevení Panny Marie pro mne nejsou problémem. To je jeho v podstatě otázka víry. Nemůžeme nikoho nutit, aby věřil a aby byl zbožný. Nejvíce můžeme dokázat vlastním příkladem. To je svoboda, kterou nám všem dal Bůh. Přeje si, abychom odpověděli z víry a z lásky. Čas utíká, Bůh je všechny pohřbí, včetně mne!

Co si myslíte o základním medžugorském poselství a o jeho pastoračním vyjádření? Zdá se, že se zde tradiční projevy zbožnosti znovu stávají populárními a moderními?

Stěžejní medžugorské poselství je absolutně solidní. Žijeme v roce 2002, ale lidé se stále ještě skládají z těla a duše a všichni stále ještě nosíme stopy prvotního hříchu. Máme stejné potřeby jako lidé v dobách apoštolů a ve všech dobách. My jsme Boží děti a naše potřeby jsou stejně veliké jako u každé jiné generace. Proto i poselství musí být stejné! Nemůžeme být bez Boha. To je to krásné v Medžugorji. Toto je Boží oáza, to je život Církve, jak by to i mělo být. Tradice není ošklivé slovo, i když se některým lidem zdá že ano! Život kněze spočívá v tom, že vrací lidi k Bohu, lidi, kteří se zatoulali, protože mysleli, že víra není důležitá. Díky Bohu, že Bůh je a že nám dává takováto místa! Byl jsem i na jiných místech, ale Medžugorje je zářícím světlem pro dnešní dobu.

Děkuji Vám, otče biskupe!

 

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]