Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Články a aktuality » Interview - Fr Daniel-Ange

Interview - Fr Daniel-Ange

Panna Maria vychovává medžugorské vizionáře pro evangelizaci a pomáhá biskupům a kněžím v nové evangelizaci

Other languages: English, Čeština, Hrvatski

V srpnu 2002, během Mezinárodního modlitebního setkání mládeže byl mezi 260 kněžími z celého světa též O. Daniel-Ange, kněz na jehož modlitební setkání organizovaná po celém světě se pravidelně shromažďují desetitisíce mladých lidí. Při práci s mladými, jak se zdá, i sám zůstává mlád, protože by mu nikdo jeho 70 let nehádal.

Narodil se 17. října 1932 v Bruselu v Belgii. Po 30 letech řeholního života (1958 – 1970 ve Rwandě, potom 8 let poustevnického života ve francouzských Alpách, kdy začal psát knihy), hluboce pohnut nad těžkou situací mladých v současném světě, o. Daniel-Ange pocítil povolání přiblížit se jim a přinášet jim život, který dává Bůh. Proto byl v Lurdech v roce 1981 vysvěcen na kněze. Od té doby dosud na více než 200 pastoračních cestách prošel 40 zemí na všech kontinentech.

V roce 1984 s vědomím, že pravými apoštoly mladých jsou jen mladí, založil první francouzkou školu modlitby a evangelizace pod názvem «Jeunesse Lumiere» (Mládí světlo). Tou školou ve které mladí rok svého života věnují modlitbě, seznamují se s vírou a evangelizací, prošlo dosud 400 mladých ze 40 zemí světa.

O. Daniel-Ange napsal 40 knih duchovní teologie nebo evangelizace. Aktivně pracuje na společenství mezi katolickou a pravoslavnou církví v duchu Jana Pavla II., který nám připomíná, že plíce Církve mají dvě části: východní a západní.

O. Daniel-Ange je veliký obránce Mariiných zjevení v Medžugorji, protože vidí plody a věří, že skrze Medžugorje, Panna Maria pomáhá biskupům a kněžím v nové evangelizaci.

O. Daniel-Ange začal rozhovor modlitbou: Přijď Duchu Svatý a inspiruj nás, aby Ježíš skrze mne řekl vše, co si přeje říci. Pane Ježíši, Tobě se zasvěcuji a dávám Ti svoje ústa, svoje srdce a svoje odpovědi. Předrahá Panno Maria děkuji Ti, že jsi s námi. Děkuji Ti za světlo, které vléváš do našich srdcí. Amen.»

Fra Dario Dodig: Otče Danieli, vy jste dokončil noviciát u benediktinů v Belgii, žil jste poustevnickým životem a nyní všude pořádáte modlitební a evangelizační setkání. Dnes se slovo evangelizace užívá tak často. Co to je evangelizace?

O. Daniel-Ange: To je dát Ježíše lidem, protože Evangelium to je osoba Ježíšova. To není poselství ani filosofie. Je to skutečné setkání s Ježíšovou osobou.

Dnes se často zaměňuje evangelizace, re-evangelizace.

Ano, to závisí na zemích. V mnoha zemích, které kdysi byly křesťanské, byla celá společnost vybudována na křesťanských základech: úcta k druhým, úcta k sexualitě, úcta k rodině... Nyní jsou v těch severních a západních zemích Bůh a Panna Maria jasně odmítáni. Když je Bůh vyloučen ze společnosti, člověk se stává nepřítelem člověku. Když zavrhuješ Boha, ničíš lidstvo. Re-evangelizace znamená dát v Bohu znovu pravý smysl lásce, pravdě. Bez nich není možné budovat společnost. Jestli je Evropa jen ekonomická a politická záležitost, bez duchovní dimenze, nebude dlouho trvat. Budou zase války a podobně, protože dlouhodobý mír není možný jestliže vyloučíme zdroj míru.

Když mluvíme o re-evangelizaci, myslíme na země. Pro nové generace lidí se nejedná o re-evangelizaci, nýbrž o evangelizaci, protože oni nikdy nebyli evangelizováni. To je jako v době komunizmu: generace babiček a dědečků věřila, po nich přišla generace ateistů a za nimi jdou mladí, kteří mají hluboký cit pro pravé hodnoty života, ale nikdo jim ty hodnoty nepředává! My nyní ve skutečnosti pracujeme jako na první evangelizaci. S mladými je třeba začít s evangelizací.

Před půlhodinou jsem byl se skupinou Libanonců. Jeden libanonský skaut mi řekl, že strávil 10 let v katolické škole, ale nikdy nepřijal evangelizaci jakou dostal tady, v Medžugorji. Medžugorje je jako škola pravdy. To je důvod proč Panna Maria 21 roků opakuje stále velmi prosté věci. Každý mladý člověk je může chápat. Jsou to podstatné věci vyslovené prostým způsobem. Nikdo – někdy ani kněží – o těch věcech mladým neříkají. Mnozí kněží mladým neříkají o modlitbě. Proto Ježíš posílá Matku Boží, aby této nové generaci dala to, co nedostává jinde. Ona rok po roce pokračuje a mladí se stále mění, přicházejí nové generace... Ti, kterým bylo 14 roků na počátku zjevení, jsou nyní dospělí. Proto Panna Maria mluví dále pro teenagery, kteří nyní přicházejí. Proto je tak důležité, že Ona stále přichází!

Není Medžugorje branou evangelizace a re-evangelizace?

Víc než brána! Je to škola, Mariina škola. Ona nás učí a Ona nás posílá. Z většiny mladých lidí, kteří přicházejí do Medžugorje se stává malý Jan Křtitel. Maria Ježíše přinesla k Janu Křtiteli, který tehdy byl posvěcen jako předchůdce, a totéž se děje zde. V naší škole evangelizace mnozí mladí lidé dávají celý rok života, a to právě po pouti do Medžugorje. Ale oni v Medžugorji neslyšeli o naší škole! Přicházejí a cítí potřebu probudit svoji víru, aby se stali radostnými evangelizátory.

Jakou máte osobní zkušenost z Medžugorje?

Prvně jsem přijel za války na 10 dnů duchovní obnovy. Nebyli tu poutníci ani nikdo kdo by mne znal. A mohl jsem prožít deset dnů v tichu a samotě. Pro mne to byl hluboký zážitek. Později jsem přijal i mnoho mladých, kteří se semnou podělili o vlastní zážitky z Medžugorje.

Jak se díváte na Mariina poselství na její výzvy k modlitbě, půstu, pokání, obrácení, eucharistii...?

To je životně důležité. Bez toho se nemůže žít. Dnešní svět prožívá krizi podstatných věcí, krizi toho, co je nekonečné. Panna Maria nám dává podstatnou potravu pro náš život, vždy pozitivním způsobem. To co mne nejvíce dojímá v jejích poselstvích, to je slovo «radost». Je to neuvěřitelné, skoro každý měsíc opakuje slovo «radost»: Přeji si vám dát radost, abyste byli svědky radosti, aby modlitba byla radost... To je pro mladé velmi povzbudivé. To není pesimistické ani výhružné. Nýbrž pomáhá to mladým,aby žili v radosti Boží. Celá spiritualita Medžugorje je radost, láska, světlo. To je krásné. Což to není právě to, co činí Panna Maria, že se vracíme k prvotním křesťanským pramenům, k životu prvního křesťanského společenství?

Rozhodně ano, ale způsobem, který je dnes možný. Od nás se nežádají nemožné věci. A to, co je lidsky nemožné, je možné s Bohem!

Mluvíme o evangelizaci a re-evangelizaci. Jak dnes hlásat slovo Boží, aby vstoupilo do srdce každého člověka?

Myslím, že je třeba hlásat nejdříve svým osobním způsobem života, svojí radostí. Mladí lidé cítí pravou radost. Radost, která přichází od Boha, z nebe, radost, která přichází s utrpením a křížem, která není jen lidská radost. Ta radost září.

Když mladí z mojí školy jdou podávat svědectví do škol, studenti nám častou píší a říkají: «Zapomněli jsme slova, která jste nám říkali, ale vaše radost nás tak hluboce dojala, vaše štěstí a čistota vašich vzájemných vztahů. Na to nezapomeneme nikdy.» To je to zářivé světlo. Přirozeně, že je současně důležité hovořit a vysvětlovat, kde je pramen naší radosti: Že je to Ježíš, naše největší radost. Myslím, že je evangelizace účinná, když vychází z naší osobní zkušenosti. Když moji mladí jdou do škol, nepřednášejí, ale podávají své osobní svědectví, jak přišli k Církvi, k Eucharistii, ke svaté zpovědi, jak objevili čistotu… to mladé velmi oslovuje. Katecheze přicházejí později. Nejdříve přichází hlásání v síle Ducha. Proto v naší škole evangelizace chodíme na misie jen čtyřikrát do roka. To znamená jen dva nebo tři týdny každé tři měsíce. Posílá je biskup, aby dávali z toho, co přijali. Nejdůležitější je mít osobní zážitek intimity s Pánem, s Eucharistií, osvojit si teologické pravdy a teprve tehdy vyjít ven. Svědectví pak vychází z osobní zkušenosti. To nejsou jenom slova, to se dotýká srdce, protože to vychází ze srdce.

Nezdá se Vám, že právě to svědectví je skutečnou řečí Boží?

To je ten nejlepší způsob. Proč je Jan Pavel II. tak velký prorok pro všechny mladé celého světa? Protože oni cítí, že on žije to, co říká. On mluví z osobní zkušenosti. A proto mladí přicházejí ze všech stran, aby ho slyšeli. On je prorok všech mladých naší doby.

Jaký podle vás má význam Medžugorje v životě Církve?

Myslím, že je to jedno z nejdůležitějších míst v životě Církve, s přehojným vyléváním duchovního života, zvláště pro mladé. Medžugorje je znamením pro celou Církev. Od samotného počátku je mezinárodním místem. Napomáhá k společnému prožití celkové Církve dneška. Na počátku 20. století byla zjevení ve Fatimě. Medžugorje přichází v závěru století a přechází do třetího tisíciletí. Medžugorje je prorocké. To chápou mnozí biskupové a kněží. Je stále více těch, kteří mají hluboký dojem z plodů Medžugorje, které vidí ve svých diecézích. Jsou šťastní, že Matka Boží přichází, aby nám pomohla. Pro biskupy a kněze je dnes velmi obtížné přiblížit se k mladým a jsou šťastní, že Královna nebe přichází a pomáhá jim v pastoračním působení.

Miliony křesťanů se začaly postit. Ani jeden biskup na světě, ani žádný papež, nevyzval miliony lidí k půstu. I kdyby papež napsal encykliku o půstu nebylo by ji přijalo tolik lidí! Ale když přijde Královna, když Matka Boží něco řekne, maličcí z Království následují její slova. Nádherné je vidět, jak Matka Boží přichází k papežovi a k biskupům. V Kibeho v Rwandě se Panna Maria zjevila a biskup mne požádal, abych pracoval v teologické komisi zabývající se těmito zjeveními. Biskup byl tak pokorně vděčný Matce Boží, že přišla navštívit jeho diecézi. Řekl: „Nejsem hoden, aby Matka Boží přicházela do mé diecéze! Od doby co přišla, kostely jsou plné! Díky Maria!“ To ukazuje na krásný soulad mezi institucionální a charismatickou dimenzí Církve a jedno neodporuje druhému. Oboje působí společně.

Je Medžugorje řečí svědků?

Přirozeně. To, co se mi líbí na Medžugorje je, že vizionáři jsou svědci. Přijímají, že mají svědčit, přijímají, že mají předávat Mariino poselství. Oni jsou misionáři, a to je význam mariánských zjevení v posledních 30 letech. Bernardeta vstoupila do kláštera, ale tyto vizionáře Panna Maria vychovává, aby byli evangelizátory.

Bylo krásné, když jsem byl v USA s Ivanem na Univerzitě Notre Dame. Já jsem přednášel a on přednášel také. Já jako katolický kněz a on jako dítě Boží s přímou vazbou na nebe. To je krásné.

Můžete nakonec říci své poselství?

Chtěl bych říci, že když se modlíte srdcem, když mluvíte s Ježíšem prostými slovy, když mluvíte s Pannou Marií, tehdy jste spojeni s celou Církví na celém světě.

Děkuji Vám, otče Danieli Angi!
 

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]