Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Články a aktuality » Projev apoštolského nuncia v Bosně Hercegovině, arcibiskupa Alessandra D’errica

Projev apoštolského nuncia v Bosně Hercegovině, arcibiskupa Alessandra D’errica

Discourse Apostolic Nuncio Archishop Allesandro D Errico

Projev apoštolského nuncia v Bosně Hercegovině, arcibiskupa Alessandra D’errica během eucharistické liturgie při příležitosti společného zasedání Biskupské konference Bosny Hercegoviny a Chorvatské biskupské konference, v Mostaru 24. května 2010.

1. Jako zástupce papeže mám skutečně velikou radost, že se mohu účastnit této slavnostní eucharistické liturgie, ke které se zde shromáždili kardinálové, arcibiskupové a biskupové z chorvatské oblasti.

Jim všem, ale zvláště biskupovi Perićovi - který s obvyklým úspěchem a bratrstvím je hostitelem tohoto setkání – přináším požehnání Svatého Otce jako projev jeho duchovní blízkosti a podpory ve svědectví věrnosti Bohu a Církvi, které chorvatský katolický lid vydává dnes, tak jak tomu bylo i v minulosti, za ne vždy snadných podmínek.

2. Jsem šťastný, že vidím zde shromážděné, ne jen kardinála Puljiće, biskupy Bosny a Hercegoviny a biskupa Komaricu, předsedu Biskupské konference Bosny a Hercegoviny, ale i kardinála Bozaniće, arcibiskupa Srakiće a všechny biskupy Chovatské biskupské konference.

To je další znamení jednoty chorvatské Církve. To je pevná jednota, která spočívá v „affectio collegialis“ a společné vizi úkolu, zodpovědnosti, přítomnosti a působení Církve. To je jednota, která se projevuje nejen čestnými setkáními při příležitosti velikých církevních událostí; ale posiluje se i shodnou synovskou oddaností Svatému Otci, společným úsilím Církve navzdory výzvám se kterými se lid této oblasti musí vyrovnávat a také příkladnými projevy solidarity s nejchudšími a nejpotřebnějšími vrstvami společnosti.

V minulých měsících jsme s radostí pozorovali, že díky opakovaným intervencím biskupů – vládní orgány Chorvatské republiky potvrdily svoji podporu Svatému Stolci ve prospěch chorvatského národa Bosny Hercegoviny. Svatý Otec věří, že vytrvá v nastoupené cestě.

Je naším přáním, které se dnes stává modlitbou, že s vědomím společenské a křesťanské zodpovědnosti je možné nalézt řešení nejnaléhavějších problémů a otázek, které jsou probírány, aby také v Bosně Hercegovině mohl chorvatský národ podávat svůj drahocenný příspěvek se stejnou důstojností jako jiné národy pro přítomnost i budoucnost země.

3. Drazí moji bratři a sestry, dovolte mi dodat ještě jednu krátkou reflexi.

Toto společné zasedání biskupských konferencí Bosny a Hercegoviny a Chorvatska, podle jedinečného scénáře Boží prozřetelnosti se koná v Mostaru, který je podle mnoha aspektů velmi významným opěrným bodem pro chorvatský národ v Bosně Hercegovině.

Na mne osobně silně působí množství na sebe navazujících církevních událostí, které se zde konaly v posledních několika měsících: nedávná volba dvou arcibiskupů, synů této země (mons. Petar Rajiče a mons. Želimir Puljiće); vytoužená návštěva Kardinála státního tajemníka; ohlášení Mezinárodní komise pro medžugorský fenomén, které tuto zem vrátilo do centra pozornosti světové veřejnosti. Také na společenské úrovni město Mostar zaznamenává pozorovatelný pokrok. Zřejmě si vzpomenete, že právě toto zde prohlásil (26. února) jeden Vysoký představitel, který rozhodně nezná Hercegovinu od včerejška. To také potvrzuje nedávné rozhodnutí Mezinárodního společenství, že zde uzavře místní úřad Vysokého představitele.

Co se týká svatého Stolce, je známa zvláštní pozornost, kterou věnuje Hercegovině, protože zde je nejvyšší procento katolíků. V některých oblastech je katolíků převážná většina. Z toho důvodu si Svatý Otec přál, aby kardinál Bertone (tohoto roku) a arcibiskup Mamberti ( v r. 2008) navštívili Mostar. Z téhož důvodu se Svatý Otec snaží osobně sledovat některé otázky týkající se budoucnosti Církve v Hercegovině, jak bylo potvrzeno i jeho významným rozhodnutím o ustanovení Mezinárodní komise pro medžugorský fenomén.

Tedy, zřejmě si vzpomenete, že arcibiskup Mamberti, významná osobnost vatikánské diplomacie, během své návštěvy v r. 2008, přednesl naléhavý apel po jednotě chorvatského národa, v jeho různých společenských a církevních složkách, protože, jak řekl – „v jednotě je síla“, a to zvláště ve chvílích zkoušek. Tentýž arcibiskup Mamberti přednesl i další apel, a to tohoto roku v Mostaru. Vyzval chorvatský katolický lid, aby zůstal v Bosně a Hercegovině a nenechal se zastrašit obtížemi, které někdy ztrpčují všední život. „Z křesťanské perspektivy – jak on potvrdil – vaše přítomnost v Bosně Hercegovině má smysl, a máte ji žít jako poslání, které vám svěřil Pán; to znamená, máte prohlubovat soulad mezi různými složkami v zemi a společně vytvářet budoucnost míru.“

Osobně se každý den přesvědčuji o úloze, kterou Hercegovina může a musí mít v Zemi a v rozvíjení budoucnosti chorvatského národa a Církve v Bosně Hercegovině podle svých možností, prostředků a personálu, kterým disponuje, podnikavosti a kreativnosti svých občanů a institucí a úsilí se kterým jsou zde prosazovány tak četné projekty. Jsem si jist, že všichni bez rozdílu, tedy církevní osoby, intelektuálové, politici a sociální pracovníci, se nebudete vyhýbat zodpovědnosti, kterou máte dnes jako včera, a možná ještě více než kdykoli v minulosti. A nebudete uhýbat před obnoveným zápalem, který od vás s takovou důvěrou žádá Svatý Stolec.

Naší nadějí je, že vás příklad jednoty a zájmů biskupů může posílit, abyste vytrvali na této cestě a vdechnout vám vědomí obnovené věrnosti modelu lásky k této zemi, kterou vám předali vaši otcové.

4. Svěřuji tyto úmysly nebeské ochraně Marie, Matky Církve, které jste svěřili i tuto svoji katedrálu, a kterou jste si zvolili za spoluochránkyni diecéze. Ať ona, Panna věrná, získá bohatství požehnání a milostí pro každého z vás, pro tuto zem, pro celou Církev Boží, která je v Chorvatsku i Bosně Hercegovině. Tak ať se stane!

 

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]