Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Články a aktuality » Povolaný byť svetlom

Povolaný byť svetlom

Other languages: English, Čeština, Deutsch, Français, Italiano

Ak sa chceme dozvedieť, čo zažívajú mladí ľudia, keď vo svojom vnútri pocítia volanie k Božej láske, treba sa spýtať niekoho, kto sám takúto skúsenosť zažil. Spýtali sme sa teda brata Jeana Uriela Freya, členaKomunity blahoslavenstiev, ktorý nám v rozhovore v Medžugorí za asistencie svojich spolubratov, rozpráva:

Volám sa Jean Uriel, som nemecky hovoriaci Švajčiar, narodený v Lucerne. Mám 32 rokov. Pred 12-timi rokmi mi môj starší brat hovoril o Medžugorí a pozval ma, aby som išiel s ním na púť. Súhlasil som bez toho, že by som vedel, čo sa na tom mieste deje. Pamätám sa, ako by to bolo včera, od prvej chvíle som cítil Božiu milosť nado mnou. Hneď v prvý deň som stratil z očí svoju skupinu s ktorou som sem prišiel, a neďaleko od kostola, v samote, odrazu som pocítil lásku a veľké Božie milosrdenstvo. Rozplakal som sa. Boli to nielen slzy bolesti, ale aj radosti a vďačnosti k Otcovi, ktorý ma miloval takého, aký som.

Tá chvíľa, tá skúsenosť ma poznačili na celý život. Nie hneď, ale pomaly Pán mohol pracovať v mojom srdci. Pomaly som začal objavovať úlohu Panny Márie v mojom živote, najmä však jej úlohu v Cirkvi. Dal som sa do jej školy a snažil som sa zachytiť moje volanie. o niekoľko rokov neskôr, som jasne pocítil volanie ku kňazstvu a rehoľnému životu v Komunite blahoslavenstiev kde žijem už 7 rokov. Na sviatok Nanebovstúpenia Pána som zložil slávnostný sľub.

Viackrát som sa do Medžugoria vrátil. Teraz som tu na festivale so skupinou 170 mladých Francúzov, niekoľkých Talianov a Nemcov. Keď sme sem dorazili, veľmi mnou pohlo to, že hneď som sa cítil byť "ovinutý" Máriinou prítomnosťou. Keď idem ku kostolu a vidím mladých ako sa modlia okolo rotundy, mám pocit, že Máriin plášť ich všetkých zahaľuje a všetci nachádzajú milosť Božíchdetí.

Otázka: Čo hľadajú mladí v Medžugorí a čo tu nachádzajú?

Mladí v hĺbke srdca hľadajú Boha,aj keď to mnohokrát priamo nevyjadria. Mnohí mi povedali, že sem prišli náhodou, a sami nevedia prečo. Myslím si však, že hľadajú čosi viac, čosi, čo skutočne môže dať zmysel ich životu, čo však nie sú v stave pomenovať. Verím, že väčšina mladých nájde v Medžugorí istotu, že Boh ich nesmierne miluje takých akí sú.

Súčasne objavujú, že tento Otec plný dobroty a lásky, im dal aj Matku, ktorá im pomáha na ceste viery. V Medžugorí nájdu aj veľmi jednoduchú, ale bratskú, živú Cirkev.Festival mladých dýcha rovnakým duchom ako vlaňajší Svetový deň mládeže v Ríme. Je tu prítomná veľká rozmanitosť národností, všetky rasy, modlitbové skupiny rôzneho pôvodu, všetci uchvátení rovnakou milosťou, rovnakou vierou a istotou, že sú Božími deťmi a deťmi Panny Márie.

Otázka: Modlia sa tu mladí ľudia radi?

Som veľmi prekvapený, lebo tento rok sú veci zorganizované tak, že spôsob modlitby mladých na festivale je charakterizovaný veľkou jednoduchosťou a otvorenosťou. Som šťastný, že zodpovední skupín a festivalu celkove, prijímajú s otvoreným srdcom mnohých vzájomne veľmi rozdielnych kazateľov, a práve kazatelia vytvárajú harmonicky jedno telo, bez protikladov, bez konkurencie. Žije sa tu veľká sloboda a modlitba je podporovaná spevom, celým telom a gestami. Mladí ľudia sú veľmicitliví, a preto môžu so všetkou prirodzenosťou vyjadriť to, čo prebýva v ich srdci.

Otázka: Čo hovoríš mladým, ktorí sa cítia povolaní byť bližšie k Bohu, ako ich sprevádzaš, čo im radíš, aby pochopili v sebe Božie volanie?

Často sa mi stalo, že som videl, že v Medžugorí mladí zažívajú veľmi silné skúsenosti a nie sú na ne dostatočne pripravení. Stretol som mnoho takých, medzi nimi aj jedno dievča, Veroniku, ktorú sem pozvala jej sesternica. Veronika ani nevedela, na čo do Medžugoria ide. Cestovali sme v tom istom autobuse. Bola veľmi prekvapená, všetko sa jej zdalo čudné, nechápala nič, čo sme robili. Keď sme ale dorazili na miesto, bola aj ona ihneď uchvátená milosťou a objavila krásu a radosť z toho, že verí. Za niekoľko dní urobila neuveriteľný pokrok. Mladí ľudia mi tu najčastejšie kladú túto otázku: Čo sa stane, keď sa po týchto dňoch strávených v Medžugorí vrátime domov?

V osobných rozhovoroch radíme mladým, aby skúsili doma pokračovať aspoň na krátky čas v každodennej modlitbe s Bohom a podľa možnosti zaradiť sa do modlitbového spoločenstva. v ňom budú môcť zdieľať vlastné skúsenosti, tak ako nás Panna Mária pozýva vo svojich posolstvách. Mária nám dala päť nástrojov, ktoré sú už známe všetkým, ale pre mladých nie je vždy ľahké dodržiavať pôst. V malej modlitbovej skupine im môže milosť prijatá v Medžugorí pomôcť, pomaly prenikne korene ich života a transformuje ho.

Ešte by som rád pridal, že naša púť mala špecifickú tému - "Žiť pod vedením Ducha Svätého" (porov. Gal 5, 16).Vidím, že tu v Medžugorí sa celý kresťanský život stáva ľahším. Mladí často hovoria, že ich to zaväzuje, ale z našej skúsenosti často vidíme, že v každodennom živote nie je ľahké nasledovať Krista a zároveň cítime, že pomocou Márie všetko je jednoduchšie. Táto Matka nás skutočne berie za ruku a pomáha nám nasledovať Krista s veľkou nežnosťou a jednoduchosťou. Ona, ktorá je naplnená Duchom Svätým, nám pomáha všetko robiť s jeho pomocou. Nie našimi schopnosťami.

Otázka: Skúsenosť charizmatickej modlitby nás nabáda k modlitbe chvály a radosti.

Ako hovoríte mladým o kríži, ako sa vo vašej spiritualite staviate k utrpeniu žitému ako prvok spoluvykúpenia a spásy?

Pre nás v spoločenstve má kríž veľmi dôležité miesto. Je pravdou, že tu v Medžugorí na festivale najjasnejším aspektom týchto dní je radosť žitá v duchu bratstva, ale je aj pravdou, že ešte sme nevystúpili na vrch Kríža. Urobíme to spoločne s ostatnými pri záverečnej svätej omši. Z vlastnej skúsenosti však viem, že pútnikov najviac napĺňa úžasom Krížová cesta na vrch Križevac, aj keď ľudsky je často ťažko dostupný.

Ja si takto overujem, že Mária nás chce iba viesť ku Kristovi. Ako som už povedal, pred 12 rokmi som stretol Ježiša a jeho lásku, a bolo mi ťažké pochopiť Máriine miesto. Potreboval som k tomu čas. Pre mňa jej úloha je v Cirkvi a jej jedinou túžbou je viesť nás k Synovi a do náručia Otca. Neudivuje ma, že mnohí mladí objavujú Kristovu lásku v Krížovej ceste, lebo v smrti na kríži nám Boh preukázal najväčšiu lásku.

Otázka: Vo vašej rodine ste boli štyri deti a všetci ste zasvätení...

Všetky Božie diela sa dejú vždy vo veľkej jednoduchosti. Všetky štyri deti (medzi nami jedna sestra) sme boli povolaní k zasvätenému životu. Udialo sa to ale veľmi prirodzeným spôsobom. Musím priznať, že keď sa o tom ľudia dozvedia, zdá sa im to trochu divné, dokonca šokujúce, ale dôležité je povedať, že sa to zapisuje do osobného príbehu každého z nás.

Pán uskutočňuje veci veľmi jemne a prirodzene. Každý z nás bol povolaný k zasvätenému životu v inej komunite, v "inej farbe". Je to farba habitu, ktorý nosíme. Nestane sa to zo dňa na deň. Každý z nás rástol v Božej milosti .Využívam teda túto príležitosť, aby som vyslovil veľkú vďaku Bohu za povolanie, ktoré nám dal. Pre mňa osobne to bola veľká radosť a myslím si, že aj pre mojich súrodencov. Ďakujem aj za mojich rodičov, ktorí nie sú žiadnymi mimoriadnymi ľuďmi, a povedal by som, že sú ako všetci ostatní, ale pravdou je aj to, že sa dokázali otvoriť Božej vôli a zostať vždy otvorení voči tomu, čo Boh chcel urobiť so životom ich detí. Okamžite a s jednoduchosťou prijali naše povolanie.

Otázka: Chceš nám ešte niečo povedať?

Chcem využiť túto príležitosť a pozvať všetkých do Máriinej školy,aby počúvali čo nám chce povedať. Dnes, 5. Augusta, sa tu v Medžugorí slávi jej narodenie (ako to ona sama zjavila v jednom posolstve). Myslím si, že najväčšou radosťou matky je vidieť svoje deti šťastné. To je jediná túžba Panny Márie. Aby sme ostali v tomto jej úmysle, musíme sa nechať Ňou viesť. Ona nám ukáže, akou šťastnou ju robí vedomie, že Kristus je náš Spasiteľ.

Nakoniec by som chcelpozvať mladých, aby prišli do Medžugoria, najmä v dňoch festivalu. "Veľkým" by som chcel povedať, aby neváhali venovať mladým takúto cestu ako vianočný dar alebo dar k narodeninám, tak ako to mne prvýkrát urobil môj starší brat. Ináč by som sotva mohol prísť do Medžugoria a zažiť to, čo som tu zažil.

Pozývam vás teda, aby ste pozbierali v sebe všetku tvorivú energiu a umožnili aj iným mladým, aby prežívali radosť a cítili sa milovaní Kráľovnou pokoja.
red.

 

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]