Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Články a aktuality » 18. mezinárodní setkání organizátorů poutí, vedoucích mírových center a medžugorských, modlitebních a charitativních skupin

18. mezinárodní setkání organizátorů poutí, vedoucích mírových center a medžugorských, modlitebních a charitativních skupin

Osmnácté mezinárodní setkání organizátorů poutí, vedoucích mírových center, modlitebních a charativních skupin  souvisejících s Medžugorjem, se bude konat v Medžugorji od 6. 3. do 10. 3. 2011. 

Tématem tohoto setkání:

«…Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa »(Mt 28, 20).

Program

 Neděle, 6. 3.

    14, 00  Registrace účastníků

    17, 00  Večerní modlitební program v kostele

Pondělí, 7. 3.

    9,00     Klanění před Nejsvětější svátostí oltářní

    9,30     Přednáška, rozhovor: fra Tomislav Pervan

    Přestávka

    11,00   Setkání a rozhovor s přednášejícím

    15,00   Práce v jazykových skupinách

    17, 00  Večerní modlitební program v kostele

    20,30   Setkání s farářem

Úterý, 8. 3.

    9,00     Klanění před Nejsvětější svátostí oltářní

    9,30     Přednáška, rozhovor: fra Tomislav Pervan

                Přestávka

    11,00   Setkání a rozhovor s přednášejícím

    15,00   Modlitba na Kopci zjevení

    17, 00  Večerní modlitební program v kostele

    20,30 - Setkání účastníků s farářem

Středa, 9. 3.

   Modlitební den: fra Danko Perutina

       9,00     Modlitba, přednáška, rozhovor …

     12,00     Společný oběd (půst)

     14,00     Modlitba na Križevaci

     17,00     Večerní modlitební program v kostele

      21,00    Klanění před Nejsvětější svátostí oltářní

Čtvrtek, 10. 3. 2011

    9,00     Klanění před Nejsvětější svátostí oltářní

                Modlitba, závěrečná mše svatá

    12,30   Společný oběd 

Přednášející letošního semináře:

Fra Tomislav Pervan, narozen 8. listopadu 1946 v Čitluku. Základní školu dokončil v Čitluku, Františkánské gymnázium a seminář ve Vysokom (Bosna), maturoval v roce 1964. Františkánský hábit oblékl téhož roku, a filosoficko-teologická studia navštěvoval na Františkánské teologické fakultě v Sarajevu a Františkánské theologické fakultě v rakousském Schwazu. Na kněze byl vysvěcen 21.11.1969. Od r.1970 -1972 katecheta a vychovatel mladých františkánů na Humci. Postgraduálně studoval v Německu a Rakousku, a doktorát z theologie získal v r.1976 na univerzitě v Grazu, v Rakousku. Byl pověřen službami vychovavatele mladých františkánů, katehety a kaplana na Humci (Ljubuški), od r. 1982-1988 byl farářem v Medžugorji. Od r.1988 byl v Mostaru pověřený formací a výchovou mladých františkánů, od r. 1990 byl vikářem provincie, a od 1994.-2001. roku Provinciálem  hercegovských františkánů. Od r. 2003 působí jako kaplan farnosti Medžugorje.

Fra Mate Dragićević * 23. listopada 1949 v Miletině, farnost Medžugorje. Základní školu navštěvoval v Miletině a Jablanici, Františkánské gymnázium a seminář ve Vysokom (Bosna), maturoval v roce 1967. Františkánský hábit oblékl téhož roku, a filosoficko-teologická studia navštěvoval na Františkánské teologické fakultě v Sarajevu a v Würzburgu, v Německu. Na kněze byl vysvěcen v Rakousku 29. 6.1974. V Německu konal službu vychovatele bohoslovců a noviců na Humci, službu předsedy Rady pro spiritualitu, a dvakrát byl definitorem Provincie. Od r.1994 do  r.1997 vikářem Provincie. Vykonával službu kaplana a faráře ve farnostech Hercegovské františkánské provincie ve vlasti i v zahraničí. V současné době koná službu gvardiána v Mostaru.

Fra Danko Perutina narozen 1970 v Sarajevu. Po základní a střední škole vstoupil do Františkánského řádu Hercegovinské františkánské provincie v roce 1991. Theologii vystudoval v Záhřebu. Na kněze byl vysvěcen v r.1999 v Norvalu v Kanadě. V letech 1999 až 2001 působil jako farní kaplan a pomocný vychovatel seminaristů na Humci a jako farní kaplan v Medžugorji od r. 2001 do 2002. Vystudoval mariologii v Římě a získal magistérium na papežské teologické fakultě Marianum na téma: „Panna Maria v intelektuální a duchovní výchově“. Od června 2005 je zástupcem vychovatele noviců a vedoucím postulantů. Od roku 2007 působí jako medžugorský farní kaplan.

Osmnácté  mezinárodní setkání organizátorů poutí, vedoucích center míru, modlitebních a charitativních skupin souvisejících s Medžugorjem se bude konat v Nové Dvoraně v Medžugorji  od 6. do 10. března  2011. Počet míst je omezený, proto vás prosíme, abyste se přihlásili již co možná nejdříve. Přihlásit se můžete faxem: 00387 36 651 999 nebo e-mailem: The email is protected against spambots. You have to enable javascript to see it. , ale také na adrese Moniky Štampfelové : The email is protected against spambots. You have to enable javascript to see it. .

Bude organizováno tlumočení pro všechny jazykové skupiny. Cena semináře 60 € za osobu.  V ceně jsou zahrnuty výdaje za organizaci a práci semináře (přednášející, simultánní tlumočníci i společný oběd poslední den). Při placení na počátku semináře dostane každý účastník akreditaci, která mu umožní účast na práci semináře. Ubytování si zajišťuje každý sám. (I v této oblasti můžete využít služby Moniky, která vám případně zajistí i dopravu).

Protože nemůžeme oslovit všechny organizátory osobně, zveme touto cestou všechny organizátory poutí, průvodce, vedoucí mírových center a charitativních skupin, aby informovali všechny, které by mohlo zajímat toto setkání.

Již předem se radujeme z vaší přihlášky a z nadcházejícího setkání!

 

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]